Studiu de caz privind controlul jurisdictional al drepturilor omului

1.    CONSIDERATII INTRODUCTIVE
1.1    Scurt Istoric
1.2    Delimitari Conceptuale
1.2.1    Consiliul Europei
1.2.2    Mecanismul De Control Al Drepturilor Omului La Nivel European
1.2.3    Institutiile Conventiei
2.    SUBSIDIARITATEA CONTROLULUI EXERCITAT PRIN CURTEA EUROPEANA A DREPTURILOR OMULUI
2.1    Notiunea De Recursuri Interne
2.2    Notiunea De Epuizare A Recursurilor Interne In Jurisprudenta Curtii
2.2.1    Continutul Epuizarii Recursurilor Interne
2.2.2    Procedura Epuizarii Recursurilor Interne
2.2.3    Momentul Epuizarii Recursurilor Interne
2.3    Modalitati De Recurs Invocate In Fata Curtii
2.3.1    Recurs Esential
2.3.2    Recurs Referitor La Incalcarile Pretinse Ale Conventiei
2.3.3    Recurs Accesibil
2.3.4    Recurs Adecvat
2.3.5    Tipuri De Recursuri Ce Pot Intra In Sfera De Recurs Intern, Potrivit Art. 35 Cedo
2.3.5.1    Recursuri Jurisdictionale
2.3.5.2    Recursuri Penale
2.3.5.3    Recursuri Jurisdictionale Administrative
2.3.5.4    Recursuri Constitutionale
2.3.5.5    Recursuri Administrative
2.3.6    Recursuri Utile Pentru Remedierea Anumitor Categorii De Incalcari Ale Drepturilor Garantate De Cedo
2.3.6.1    Tratamente Inumane Si Degradante
2.3.6.2    Incalcarea Unor Drepturi Referitoare La Straini
2.3.6.3    Incalcarea Libertatii Si Sigurantei Persoanei
2.3.6.4    Incalcarea Dreptului La Un Proces Echitabil
2.3.6.5    Incalcarea Dreptului La Respectarea Domiciliului Persoanei, A Vietii Private Si Familiale Ale Acesteia
2.3.6.6    Incalcarea Dreptului De Proprietate Si A Altor Drepturi Patrimoniale
3.    COMPETENTA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
3.1    Competenta Materiala
3.1.1    Obiectul Controlului Exercitat De Curte
3.1.2    Limitele Functionale Ale Controlului Exercitat De Curte
3.2    Competenta Temporala
3.3    Competenta Teritoriala
4.    SOLUTIONAREA CERERII INTRODUSE IN FATA CURTII EUROPENE A DREPTURILOR OMULUI
4.1    Influenta Termenului De 6 Luni Asupra Admisibilitatii Cererii
4.1.1    Inceputul Termenului
4.1.2    Data Introducerii Cererii
4.1.3    Intreruperea Si Suspendarea Termenului
4.1.4    Relatia Intre Conditiile Generale De Admisibilitate
4.2    Procedura Admiterii Cererii Introduce La Curtea Europeana A Drepturilor Omului
4.2.1    Sesizarea Curtii
4.2.2    Desemnarea Si Functiile Judecatorului Raportor
4.2.3    Examinarea Admisibilitatii De Catre O Camera Sau Un Comitet
4.2.4    Decizia Asupra Admisibilitatii
5.    REFORMA MECANISMULUI DE CONTROL AL CONVENTIEI
5.1    Premisele Reformei
5.1.1    Cresterea Accelerata A Numarului Cauzelor Supuse Organelor Europene De Control
5.1.2    Organizarea Inadecvata A Activitatii Organelor De Control
5.1.3    Redundantele De Fapt Ale Sistemului De Control
5.1.4    Compromisul Intre Mecanismul Politic Si Mecanismul Jurisdictional
5.2    Mecanismul European De Control Dupa Reforma
5.3    Rolul Altor Institutii In Reglementarea Anterioara Reformei
5.3.1    Comisia Europeana A Drepturilor Omului
5.3.1.1    Plangerile Interstatale
5.3.1.2    Petitii Particulare
5.3.1.3    Modul De Operare Al Comisiei
5.3.1.4    Proceduri Ulterioare Admiterii
5.3.2    Comitetul De Ministrii
5.3.2.1    Pronuntarea Asupra Plangerilor In Aplicarea Art. 32
5.3.2.2    Executarea Hotararilor In Aplicarea Art. 54
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE