Teoretizarea notiunii de contencios administrativ si amodalitatile de executare a hotararilor pronuntate

I.    INTRODUCERE IN CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV ROMAN
I.1    Preliminarii
I.2    Notiunea De Contencios Administrativ
I.3    Categoriile De Contencios Administrativ
I.3.1    Contenciosul In Anulare
I.3.2    Contenciosul Administrativ In Plina Jurisdictie
II.    EVOLUTIA ISTORICA A CONTENCIOSULUI ADMINISTRATIV IN ROMANIA
II.1    Perioada 11 Februarie 1864 - 12 Iulie 1866
II.2    Perioada 12 Iulie 1866 - 1 Iulie 1905
II.3    Perioada 1 Iulie 1905 - 25 Martie 1910
II.4    Perioada 25 Martie 1910 - 17 Februarie 1912
II.5    Perioada 17 Februarie 1912 - 23 Decembrie 1925
II.6    Perioada 23 Decembrie 1925 - 9 Iulie 1948
II.7    Perioada 9 Iulie 1948 - 1 Septembrie 1967
II.8    Perioada 1 Septembrie 1967 - 8 Decembrie 1990
III.    CONTENCIOSUL ADMINISTRATIV REGLEMENTAT DE LEGEA NR. 29/1990
III.1    Partile Litigiului, Obiectul Actiunii Si Instantele De Contencios Administrativ
IIJ    Caracterul Contenciosului Administrativ Instituit Prin Aceasta Lege
IIK    Partile, In Litigiul De Contencios Administrativ
IIK.1    Calitatea De Reclamant
IIK.2    Calitatea De Parat
1    Obiectul Actiunii In Contenciosul Administrativ
1.1    Actul Administrativ De Autoritate Ilegal
1.2    Refuzul Nejustificat Al Unei Autoritati Administrative De A Rezolva O Cerere Referitoare La Un Drept Recunoscut De Lege
1.3    Repararea Pagubelor Morale Si Materiale Ce Au Fost Cauzate Reclamantului
1    Actele Administrative Exceptate De La Controlul Legalitatii De Catre Instantele De Contencios Administrativ
2    Instantele De Contencios Administrativ
2.1    Tribunalele Judetene Si Al Municipiului Bucuresti
2.2    Curtile De Apel
1    Exercitarea Controlului Judecatoresc Asupra Actelor Administrative
1.1    Procedura Contenciosului Administrativ
2    Fazele Procedurii Contenciosului Administrativ
2.1    Procedura Prealabila Sesizarii Instantei De Contencios Administrativ Competenta
2.2    Procedura In Fata Instantei De Contencios Administrativ
3    Caile De Atac Impotriva Sentintelor Pronuntate De Instantele De Contencios Administrativ
3.1    Ordinare - Recursul
3.2    Extraordinare
3.2.1    Contestatia In Anulare
3.2.2    Revizuirea Hotararii
3.2.3    Recursul In Interesul Legii
3.2.4    Recursul In Anulare
1    Executarea Hotararilor Pronuntate De Instantele De Contencios Administrativ
1.1    Raspunderea In Contenciosul Administrativ
2    Formele Raspunderii In Contenciosul Administrativ
3    Raspunderea Autoritatilor Administrative
4    Raspunderea Functionarilor Publici
IV.    CONCLUZII
V.    BIBLIOGRAFIE