Analiza consiliului local ca parte a sistemului administratiei publice


1.    CONSIDERATII GENERALE
1.1    Notiunea De Administratie
1.2    Sfera Administratiei Publice
1.3    Functiile Administratiei Publice
1.4    Obiectul Administratiei Publice
2.    ADMINISTRATIA PUBLICA LOCALA IN SISTEMUL ADMINISTRATIEI PUBLICE ROMANESTI
2.1    Notiuneade Administratie Publica Locala
2.2    Evolutia Administratiei Publice Locale
2.3    Rolul Si Functiile Administratiei Publice
2.4    Principiile Administratiei Publice Locale
3.    CRITERII SI MODURI DE ORGANIZARE A ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
3.1    Concentrarea
3.2    Deconcentrarea
3.3    Descentralizarea
4.    AUTORITATILE ADMINISTRATIEI PUBLICE LOCALE
4.1    Notiunea De Autoritati Ale Administratiei Publice Locale
4.2    Caracteristicile Autoritatilor Administratiei Publice Locale
4.3    Identificarea Autoritatilor Administratiei Publice Locale
4.4    Statutul Autoritatilor Administratiei Publice Locale
5.    CONSILIUL LOCAL PARTE COMPONENTA A SISTEMULUI ADMINITRATIEI PUBLICE LOCALE
5.1    Alegerea Consiliului Local
5.2    Constituirea Consiliului Local
5.3    Atributiile Consiliului Local
5.4    Functionarea Consiliului Local
5.5    Dizolvarea Consiliului Local
5.6    Raportul Consiliului Local Cu Autoritatile Publice Judetene Si Centrale
5.7    Controlul Activitatii Consiliului Local
6.    CONCLUZII
7.    BIBLIOGRAFIE