Contractul individual de munca sin punctul de vedere al dreptului muncii

1.    INTRODUCERE IN STUDIUL DREPTULUI
2.    NOTIUNEA DE STAT
3.    NOTIUNEA DE DREPT
4.    NORMA JURIDICA
5.    IZVOARELE DREPTULUI
6.    APLICAREA NORMELOR DE DREPT INTERN
7.    INTERPRETAREA NORMELOR DE DREPT
8.    RAPORTURILE JURIDICE
9.    CONTRACTUL
10.    RASPUNDEREA JURIDICA
11.    LEGISLATIA MUNCII
12.    DREPTUL MUNCII CA RAMURA DE DREPT
12.1    Obiectul Dreptului Muncii
12.2    Dreptul Muncii Si Profesiunile Libere
12.3    Raporturile Juridice De Munca
12.4    Izvoarele Dreptului Muncii
12.5    Principiile Dreptului Muncii
12.6    Evolutia Dreptului Muncii
12.7    Corelatia Dreptului Muncii Cu Alte Ramuri De Drept
13.    PREGATIREA SI PERFECTIONAREA PROFESIONALA
13.1    Pregatirea Si Perfectionarea Profesionala Prin Unitatile De Invatamant
13.1.1    Pregatirea Profesionala
13.1.2    Perfectionarea Profesionala
13.2    Pregatirea Si Perfectionarea Profesionala In Afara Unitatilor De Invatamant
13.2.1    In Cadrul Agentilor Economici
13.2.2    In Cadrul Centrelor De Calificare, Recalificare Si Perfectionare A Pregatirii Profesionale A Somerilor
13.3    Pregatirea Si Perfectionarea Profesionala Si Dreptul Muncii
14.    DREPTUL COLECTIV AL MUNCII
14.1    Sindicatele
14.2    Patronatul
14.3    Contractul Colectiv De Munca
14.4    Conflictul Colectiv De Munca
15.    CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA
15.1    Contractul Individual De Munca (notiunea)
15.2    Capacitatea Juridica A Persoanei Care Se Incadreaza In Munca
15.2.1    Situatii De Incompatibilitate Legala De A Incheia Un Anumit Contract De Munca
15.2.2    Cumulul De Functii
15.2.3    Examenul Medical
15.2.4    Munca La Negru
15.3    Capacitatea Juridica A Celui Care Incadreaza In Munca
15.4    Consimtamantul
16.    CONDITIILE DE STUDII SI VECHIME
16.1    Conditiile De Studii
16.2    Conditiile De Vechime
16.3    Modul De Verificare A Aptitudinilor Si Pregatirii Profesionale
17.    DURATA, CONTINUTUL SI FORMA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
17.1    Obligatia De Fidelitate Si Clauza De Neconcurenta In Contractul De Munca
17.2    Forma Contractului Individual De Munca
17.3    Actele Aditionale La Contractul Individual De Munca
18.    SUSPENDAREA SI MODIFICAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
18.1    Modificarea Contractului Individual De Munca
18.2    Executarea Contractului Individual De Munca
19.    EXECUTAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
19.1    Timpul De Munca
19.2    Timpul De Odihna
X10.    INCETAREA CONTRACTULUI INDIVIDUAL DE MUNCA
X10.1    Incetarea Contractului De Munca Prin Acordul Partilor
X10.2    Incetarea Contractului De Munca Din Initiativa Salariatului
X10.3    Incetarea Contractului De Munca Prin Desfacerea Acestuia Din Initiativa Unitatii
X10.4    Situatii Speciale De Incetare A Contractului De Munca
X11.    SISTEMUL DE SALARIZARE
X11.1    Salariul Este Unul Dintre Elementele Esentiale
X11.2    Sistemul De Salarizare
X11.3    Formele De Salarizare
X11.4    Plata Salariilor
X11.5    Masuri De Moderare A Cresterii Salariilor
X12.    PROTECTIA MUNCII
X12.1    Vechimea In Munca
X12.2    Carnetul De Munca
X13.    DISCIPLINA MUNCII SI RASPUNDEREA DISCIPLINARA
X13.1    Sanctiunile Disciplinare
X13.2    Constatarea Abaterii Disciplinare
X13.3    Aplicarea Sanctiunii
X13.4    Decizia
X14.    RASPUNDEREA MATERIALA A SALARIATILOR
X14.1    Deosebirile Dintre Raspunderea Materiala A Salariatilor Si Raspunderea Civila
X14.2    Procedura Stabilirii Raspunderii Materiale,
X14.3    Raspunderea Patrimoniala A Unitatii Fata De Salariati
X15.    JURISDICTIA MUNCII
X15.1    Principiile Generale De Jurisdictie
X15.2    Litigiile De Munca
X15.2.1    Dupa Natura Contractului
X15.2.2    In Functie De Fazele Derularii Contractelor
X15.2.3    In Raport Cu Valoarea Obiectului
X16.    DREPTUL INTERNATIONAL AL MUNCII
X16.1    Notiuni Introductive
X16.2    Caracterizarea Generala A Dreptului International Al Muncii, Rezultat Al Activitatii Organizatiei Internationale A Muncii
X16.3    Normele Ale Consiliului Europei Relative La Munca Si Protectie Sociala
X16.4    Normele Uniunii Europene - Dreptul Comunitar
X17.    REGLEMENTARI DIN DOMENIUL SECURITATII SOCIALE
X17.1    Alocatiile Familiale (alocatia De Stat Pentru Copii)
X17.2    Ajutorul De Somaj, Alocatia De Sprijin Si Ajutorul De Integrare Profesionala
X17.2.1    Ajutorul Care Se Acorda Sotiilor Celor Care Satisfac Serviciul Militar Obligatoriu Si Indemnizatia De Nastere
X18.    BIBLIOGRAFIE