Studiu de caz privind dreptul deoptiune succesorala

1.    TRANSMISIUNEA UNEA MOSTENIR2. NOTIUNI INTRODUCTIVE
1.1    Patrimoniul Defunctului - Obiect Al Transmisiunii Succesorale
2.    DREPTUL DE OPTIUNE SUCCCESORALA
2.1    Probleme Generale Privind Dreptul De Optiune Succesorala
2.1.1    Notiunea De Optiune Succesorala
2.1.2    Precizari Prealabile
2.1.3    Variante De Optiune
2.2    Subiectele Dreptului De Optiune
2.2.1    Precizari Prealabile
2.2.2    Mostenitorii Legali
2.2.3    Legatarii
2.2.4    Dreptul Creditorilor
2.3    Conditiile De Validitate A Actului De Optiune Succesorala
2.3.1    Capacitatea
2.3.2    Consimtamantul Neviciat
2.3.3    Conditii De Forma Si Alte Conditii De Validitate
2.3.4    Sanctiunea Neindeplinirii Conditiilor De Validitate
2.4    Caracterele Juridice Ale Actului De Optiune Succesorala
2.4.1    Act Juridic Unilateral
2.4.2    Act Juridic Voluntar
2.4.3    Act Juridic Irevocabil
2.4.4    Act Juridic Indivizibil
2.4.5    Act Juridic Declarativ De Drepturi
2.4.6    Act Juridic Nesusceptibil De Modalitati
2.5    Prescriptia Dreptului De Optiune Succesorala
2.5.1    Termenul De Optiune
2.5.2    Natura Juridica A Termenului De Optiune
2.5.3    Domeniul De Aplicare Al Termenului De Optiune
2.5.4    Inceputul Prescriptiei Dreptului De Optiune Succesorala
2.5.5    Suspendarea Si Intreruperea Prescriptie1. Repunerea In Termen
2.5.6    Efectele Prescriptiei Dreptului De Optiune Succesorala
2.6    Termenul De Inventar Si De Debitare
2.6.1    Durata
2.6.2    Efecte
3.    CONSIDERATII FINALE
4.    BIBLIOGRAFIE