Studiu privind efectele casatoriei asupra relatiilor patrimoniale dintre soti

1.    RELATIILE PATRIMONIALE DINTRE SOTI
1.1    Notiunea De Regim Matrimonial
1.2    Regimul Matrimonial In Dreptul Roman
1.3    Regimul Comunitatii De Bunuri
1.3.1    Notiune Si Precizari
1.3.2    Conventiile Privitoare La Comunitatea De Bunuri Ale Sotilor
1.3.3    Nulitatea Conventiilor Contrare Comunitatii
1.4    Categorii De Raporturi Patrimoniale
2.    BUNURILE SOTILOR
2.1    Notiunea Si Categoriile De Bunuri
2.2    Bunurile Comune
2.2.1    Criterii Legale Pentru Determinarea Bunurilor Comune
2.2.2    Notiunea De Dobandire
2.2.3    Rata Dobandirii Bunurilor
2.3    Modurile De Dobandire A Bunurilor Comune
2.3.1    Modalitati
2.3.2    Exceptie
2.4    Intinderea Comunitatii De Bunuri
2.4.1    Sfera Bunurilor Comune
2.4.2    Imobile Comune
2.4.3    Inscrierea Proprietatii Comune In Cartea Funciara
2.4.4    Cladirile Construite De Soti Pe Terenul Unuia Dintre Ei
2.4.5    Constructii Efectuate De Soti Pe Terenul Proprietate A Ambilor Soti
2.4.6    Cladirile Construite De Soti Pe Terenul Altei Persoane
2.4.7    Cladirile Construite De Sot Pe Un Teren Atribuit De Stat In Folosinta
2.4.8    Bunurile Dobandite Cu Ajutorul Creditelor
2.4.9    Dreptul De Folosinta Locativa
2.4.10    Bunuri Cumparate Cu Plata In Rate
2.4.11    Dreptul De Creanta
2.4.12    Fructele, Veniturile Si Productiile
2.4.13    Veniturile De Munca
2.5    Bunurile Proprii
2.5.1    Precizari Cu Privire La Categoriile De Bunuri Proprii
2.5.2    Analiza Articolului 31 Din Codul Familiei
2.5.3    Dovada Bunurilor Comune Si Proprii
3.    DREPTURILE SOTILOR
3.1    Drepturile Sotilor Cu Privire La Bunurile Comune
3.1.1    Comparatie Intre Drepturile Si Obligatiile Sotilor In Cadrul Proprietatii Devalmase Si Drepturile Si Obligatiile Sotilor In Cadrul Proprietatii Pe Cote - Parti
3.1.2    Actele De Administrare, De Folosinta Si De Dispozitie
3.1.3    Regula Mandatului Prezumat
3.1.4    Exercitarea Drepturilor Sotilor In Cazul Disparitiei Ori Interdictiei Unuia Dintre Ei
3.1.5    Actiunea In Constatare
3.2    Drepturile Sotilor Cu Privire La Bunurile Proprii
3.2.1    Aceste Drepturi Exista In Mod Egal Printre Soti
3.2.2    Actiunea In Constatare
4.    OBLIGATIILE SOTILOR
4.1    Cazurile Prevazute De Articolele 32 - 34 Din Codul Familiei
4.1.1    Urmarirea Bunurilor Comune
5.    IMPARTIREA BUNURILOR COMUNE IN TIMPUL CASATORIEI
5.1    Persoanele Ce Pot Invoca Impartirea
5.1.1    Motivele Ce Pot Fi Invocate
5.1.2    Competenta De Judecata
5.1.3    Partajul
5.1.4    Existenta Unei Condamnari
6.    BIBLIOGRAFIE