Studiu de caz privind caile de atac in procesul civil

I.    CONSIDERATII GENERALE PRIVIND PROCESULCIVIL SI CAILE DE ATAC IN PROCESUL CIVIL
I.1    Notiuni Generale Privind Procesul Civil
I.1.1    Notiunea Si Rolul Procesului Civil
I.1.2    Structura Procesului Civil
J    Notiunea, Necesitatea Si Importanta Cailor De Atac In Procesul Civil
K    Controlul Judiciar Si Controlul Judecatoresc In Procesul Civil
L    Controversa Cu Privire La Numarul Gradelor De Jurisdictie
II.    CLASIFICAREA CAILOR DE ATAC SI REGULILECOMUNE PRIVIND FOLOSIREA ACESTORA
II.1    Clasificarea Cailor De Atac
II.2    Precizari Prealabile
II.3    Cai De Atac Ordinare Si Cai De Atac Extraordinare
II.4    Cai De Atac De Reformare Si Cai De Atac De Retractare
II.5    Cai De Atac Devolutive Si Cai De Atac Nedevolutive
II.6    Cai De Atac Suspensive Si Cai De Atac Nesuspensive De Executare Silita
II.7    Alte Clasificari Propuse In Literatura De Specialitate
1    Reguli Comune Privind Exercitarea Cailor De Atac In Procesul Civil
1.1    Existenta Unei Hotarari Judecatoresti Pe Care Legea Sa O Declare Susceptibila De A Fi Atacata
1.2    Manifestarea De Vointa A Partii Interesate, In Sensul Exercitarii Caii De Atac
1.3    Legalitatea Cailor De Atac
1.4    Ierarhia Cailor De Atac
1.5    Unicitatea Dreptului De A Folosi O Cale De Atac
1.6    Neagravarea Situatiei Partii In Propria Cale De Atac
III.    APELUL SINGURA CALE ORDINARA DE ATAC IN PROCESUL CIVIL
III.1    Reglementarea, Definirea Si Caracterele Juridice Ale Apelului
III.2    Reglementarea Si Definirea Apelului
III.3    Caracterele Juridice Ale Apelului
III.3.1    Caracterul Devolutiv Al Apelulu
IV.    APLICAREA REGULILOR TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM APELLATUM SI TANTUM DEVOLUTUM QUANTUM IUDICATUM
IV.1    Caracterul Suspensiv De Executare Silita Al Apelului
IW    Conditiile De Fond Si De Forma Ale Apelului
IX    Conditiile De Fond Ale Apelului
IX.1    Hotararile Susceptibile De Apel Si Instanta Competenta A Solutiona Apelul
IX.2    Subiectele Apelului
IX.3    Termenul De Apel
IY    Conditiile De Forma Ale Apelului
V.    RECURSUL CALE EXTRAORDINARA DE ATAC
V.1    Sediul Materiei, Definitia Si Caracterele Recursului
V.2    Conditiile De Fond Si De Forma Ale Recursului
V.3    Conditiile De Fond Ale Recursului
V.3.1    Hotararile Susceptibile De Recurs Si Instanta Competenta A Le Solutiona
V.3.2    Subiectele Recursului
V.3.3    Termenul De Recurs
V.4    Conditiile De Forma Ale Recursului
V.5    Cauza Recursului Motivele De Recurs
VI.    ALTE CAI EXTRAORDINARE DE ATAC IN PROCESUL CIVIL CARACTERIZARE GENERALA
VI.1    Contestatia In Anulare
VI.2    Revizuirea
VI.3    Recursul In Interesul Legii
VI.4    Recursul In Anulare
VII.    CONCLUZII, OBSERVATII SI PROPUNERI DE LEGE FERENDA
VII.1    Concluzii
VII.2    Observatii Si Propuneri De Lege Ferenda
VIII.    BIBLIOGRAFIE