SISTEM INFORMATIC PRIVIND LANSAREA SI URMARIREA PRODUCTIEI LA O SOCIETATE DE CONFECTII

                                               CUPRINS
CAPITOLUL  I   ROLUL ŞI IMPORTANŢA LANSĂRII ŞI URMĂRIRII PRODUCŢIEI 3
  1.1 Conducerea operativă a producţiei. Conceptele de lansare  şi  urmărire
  a producţiei    3
  1.2 Subactivitatea lansarea producţiei      7
  1.3 Subactivitatea urmărirea producţiei     10
CAPITOLUL  II PREZENTAREA SOCIETĂŢII COMERCIALE
  ''CONFECŢIA " S.A. TG.JIU  12
  2.1 Scurt istoric al societăţii comerciale “Confecţia” S.A Tg-Jiu 12
  2.2 Prezentarea generală a societăţii comerciale “Confecţia” S.A Tg-Jiu 13
   2.2.1 Obiectul de activitate al S.C. “Confecţia” S.A. 14
   2.2.2. Atribuţiile S.C. “Confecţia” S.A.  14
  2.3 Structura organizatorică     16
  2.4 Biroul organizarea producţiei şi normarea muncii   17
CAPITOLUL  III PREZENTAREA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ACTUAL AL ACTIVITĂŢILOR
DE LANSARE ŞI URMĂRIRE A PRODUCŢIEI     19
  3.1 Prezentarea documentelor identificate în sistem    19
  3.2 Organigrama prelucrării datelor în sistemul existent     28
  3.3 Evaluarea critică a sistemului informaţional existent    31
CAPITOLUL  IV PROIECTAREA GENERALĂ A SISTEMULUI INFORMATIC    33
  4.1 Obiectivele noului sistem    33
  4.2 Proiectarea situaţiilor de ieşire 35
  4.3 Proiectarea bazei informaţionale  43
  4.4 Codificarea atributelor      48
CAPITOLUL  V PROIECTAREA DE DETALIU     50
  5.1 Conţinutul proiectării de detaliu 50
  5.2 Proiectarea bazelor de date  52
  5.3 Proiectarea procedurilor şi programelor 58
  5.4 Implementarea sistemului informatic     59
BIBLOGRAFIE
ANEXE