Certificarea Calitatii Aplicatiilor Internet

CUPRIN
Cap.1 Internet – noţiuni generale
  1.1 Istoric Internet
  1.2 Resurse Internet
    1.2.1 World Wide Web   
    1.2.2 Poşta electronică
    1.2.3 Serviciul de transfer fişiere – FTP     
    1.2.4 Serviciul de chat
    1.2.5 Grupuri de discuţii    
    1.2.6 Accesarea resurselor Internet     
  1.3 Protocoale Internet  
    1.3.1 Arhitectura TCP / IP   
    1.3.2 Protocoale la nivel de aplicaţie  
  1.4 Adrese Internet 
  1.5 Regăsirea informaţiei pe Internet     
Concluzii
Bibliografie