Magazin online de componente pentru calculatoare

      CUPRINS
                                                                     Cuprins
............................................................................
               ............................................................2
                                                              1. Introducere
............................................................................
                         ..................................................4
                                                                          2.
Internetul..................................................................
           ................................................................5
                                                    2.1 Ce este Internetul ?
............................................................................
                                           ................................5
                              2.2 Cine plăteşte pentru serviciile Internet ?
   ........................................................................5
                                             2.3 Cum funcţionează Internetul
?...........................................................................
                                                             ..............6
                                           2.4 De unde vine prescurtarea www
?...........................................................................
                                                                  .........6
                                                    2.5 Cum funcţionează www
?...........................................................................
                                                    .......................7
                                                    3. Limbaje de programare
utilizate...................................................................
                                                   ........................9
                                                                        3.1.
HTML........................................................................
                   ........................................................9
                                                     3.1.1. Ce înseamnă HTML
?...........................................................................
                                                      .....................9
                                              3.1.2. Crearea unei pagini web
simple......................................................................
                                                                 ..........9
                                     3.1.2.2 Paşi în crearea unei pagini web
...........................................................................9
                             3.1.2.3 Componentele principale ale unei pagini
                   web.....................................................9
                                                                        3.2.
PHP.........................................................................
                 .........................................................11
                                                      3.2.1. Ce înseamnă PHP
?...........................................................................
                                                   .......................11
                                                                        3.3.
MySQL.......................................................................
                     .....................................................13
                                                        3.3.1. Ce este MySQL
?...........................................................................
                                               ...........................13
                                                            3.3.2.Noţiuni de
bază........................................................................
                                        ................................. 14
                                                                      3.3.3.
Câmpuri.....................................................................
                           ...............................................16
                                               3.3.4. Crearea unei tabele cu
PHP.........................................................................
                                                               ...........16
                                       3.3.5. Principiul de funcţionare PHP-
    MySQL.................................................................16
                                                                        3.4.
CSS.........................................................................
                ..........................................................17
                                                          3.4.1. Ce este CSS
?...........................................................................
                                        ..................................17
                                       3.4.2. La ce ajută folosirea CSS-ului
?...........................................................................
                                                                      ....17
                                                        3.5. Smarty template
engine......................................................................
                                              ............................18
                                                                        3.6.
Javascript..................................................................
                   .......................................................18
                                         3.6.1. JavaScript creat de compania
Netscape....................................................................
                                                                         .19
                                            3.6.2. JScript creat de compania
Microsoft...................................................................
                                                                         .19
                                                    3.6.3. Ce puteti face cu
JavaScript..................................................................
                                                    ......................20
                3.7. Alte technici şi metode folosite în crearea unei pagini
                              web.........................................21
                                                                      3.7.1.
XML.........................................................................
                       ...................................................21
                                                                      3.7.2.
AJAX........................................................................
                       ...................................................21
                                                                      3.7.3.
RSS.........................................................................
                     .....................................................22
                                                         3.8. Instrumente de
construcţie.................................................................
                                              ............................23
                                                               4 Prezentarea
lucrării....................................................................
                            ..............................................24
                                                                        4.1.
Structura...................................................................
                   .......................................................24
                                           4.2. Prezentarea site-ului in mod
utilizator..................................................................
                                                                   .......24
                                                                 4.3. Coduri
folosite....................................................................
                             .............................................30
                                           4.4. Prezentarea site-ului in mod
administrator...............................................................
                                                                        ..47
                                                                 4.5. Coduri
folosite....................................................................
                             .............................................49
                                                   4.6. Structura bazelor de
date........................................................................
                                                    ......................51
                                                                          5.
Concluzii...................................................................
             .............................................................57
                                                                          6.
Bibliografie................................................................
              ............................................................58