software orientate obiect

Introducere………………………………………………………………1
Particularităţi de analiză, proiectare şi implementare orientată obiect….6
Specificaţii algebrice……………………………………………………..28
Specificarea rezolvitorilor de probleme în timp real…………………..54
Elaborarea specificaţiilor şi automatizarea specificării problemelor …81