METODE MATEMATICE DE PRELUCRARE A SEMNALELOR

CUPRINS
      Introducere      3
   1. Preliminarii     5
     1. Măsura şi integrabilitatea Lebesgue  5
     2. Spaţii [pic]   9
     3. Funcţii olomorfe    10
     4. Semnale şi sisteme  12
     5. Elemente de teoria distribuţiilor. Impulsul     15
     6. Convoluţie şi corelaţie   19
   2. Serii Fourier. Prelucrarea semnalelor periodice    23
   3. Prelucrarea semnalelor continue   36
      3.1 Transformata Fourier     37
                  3.1.1 Transformata Fourier în [pic]    37
                  3.1.2 Transformarea Fourier în S 41
                  3.1.3 Transformarea Fourier în [pic]   43
                  3.1.4 Transformarea Fourier a distribuţiilor 44
      3.2 Transformata Laplace     45
      3.3 Transformata Mellin      54
      3.4 Transformata Hilbert     54
      3.5 Transformata Hartley     58
   4. Prelucrarea semnalelor digitale   61
      4.1 Transformata Fourier discretă 63
      4.2 Transformata Fourier-Walsh    66
      4.3 Transformata  în [pic]   69
      4.4 Transformata Hilbert discretă 74
   5. Aplicaţii. Prelucrarea sunetului şi a imaginii     77
   Bibliografie   81