PROTOCOLUL DE RUTARE MESHSPF PENTRU RETELE DE SENZORI WIRELESS

CUPRINS
           1.  INTRODUCERE...     .5
              1.1. Motivaţie ...  .5
              1.2. Obiective ...  .5
              1.3. Conţinutul lucrării ...   ..6
           2.  REŢELELE DE SENZORI WIRELESS: FUNDAMENTE TEORETICE ...   .7
              2.1. Descriere generală a reţelelor de senzori wireless ...
           ..7
              2.2. Standardul IEEE 802.15.4 ZigBee ...  .8
                 2.2.1.  IEEE 802.15.4 WPAN ...    ..9
                 2.2.2.  IEEE 802.15.4 PHY ...     .12
                 2.2.3.  IEEE 802.15.4 MAC ...     ...14
              2.3. Platforma hardware ...    .21
                 2.3.1.  Modulul IRIS ...    ..22
                 2.3.2.  Placa de interfaţare MIB520 ...      ...22
              2.4. Platforma software ...    ..23
                 2.4.1.  TinyOS şi nesC ...  ..23
                 2.4.2.  Cygwin, XServe şi PostgreSQL ...     .27
                 2.4.3.  Microsoft .NET 2.0 ...    ..29
                 2.4.4.  XSniffer ...  ..30
           3.  PROTOCOLUL DE RUTARE MESHSPF ...   ...31
              3.1. Cracteristicile protocolului MeshSPF ...  ...31
                 3.1.1.  Pachetul Single-hop (TOS_Msg) ...    ..33
                 3.1.2.  Pachetul Multi-hop UpStream (TOS_MHopMsg) ...
           ...34
                 3.1.3.  Pachetul Multi-hop DownStream (TOS_DSMsg) ...
           ...34
                                              3
              3.2. Componenta Designated Router Other ...    .35
                 3.2.1.  Starea Discove şi Protocolul Discovery ...      .36
                 3.2.2.  Starea Advertise ...      .41
                 3.2.3.  Starea Wait ...     ...42
                 3.2.4.  Starea Route şi Protocolul Hello ... ...43
              3.3. Componenta Designated Router Base. ..     ..46
                 3.3.1.  DRBase: legătura dintre reţea şi aplicaţie ...  .47
                 3.3.2.  Protocolul Discovery ...  ..48
                 3.3.3.  Protocolul Hello... .48
                 3.3.4.  Pachetele Neighbors Advertisment şi Route Update
           ...   ..49
              3.4. Componenta MeshSPF Router ...  ..50
                 3.4.1.  Clientul Serial Forwarder ...  ..51
                 3.4.2.  Clientul PostgreSQL...    .52
                 3.4.3.  Firul de execuţie ReceiveData ...    .53
                 3.4.4.  Firul de execuţie TransmitData ...   ..54
                 3.4.5.  Firul de execuţie central (Engine) ...    ..55
           4.  STUDIU   DE   CAZ:   COMPARAREA   PROTOCOLULUI   MESHSPF
           CU
              PROTOCOLUL XMESH ...     .57
              4.1. Caracteristicile protocolului Xmesh ...   ..57
              4.2. Definirea indicatorilor de calitate ...   .. 59
              4.3. Rezultate experimentale ...    ...60
                 4.3.1.  Timpul de Convergenţă ... ..61
                 4.3.2.  Viteza de Rutare ...      .63
                 4.3.3.  Fluxul de Pachete ...     .64
                 4.3.4.  Încărcătura Computaţională ... ..65
           5.  CONCLUZII ...      ..66
           6.  BIBLIOGRAFIE ...   ..68