Acces distant dialogat in Internet

Cuprins
       Întroducere
                                                       8
      1.ANALIZA SARCINII
        1.1.Evoluţia Internet
                                                    9
        1.2.Suite de   protocoale
                                                   9
        1.3.Servicii Internet
                                                      11
        1.4.World Wide Web
                                                14
             1.4.1.HTTP - protocolul Web de bază
                                         16
             1.4.2.Principiul de lucru HTTP
                                               16
             1.4.3.Trei operaţii de bază HTTP
                                             16
                 1.4.3.1.Căutarea informaţiei
                                                  17
                       1.4.3.2.Extragerea informaţiei
                                                17
                       1.4.3.3.Informaţia despre statutul legăturii.
                                           17
             1.4.4.Patru etape ale unei tranzacţii HTTP
                                         17
                      1.4.4.1.Pasul 1: Instalarea legăturii
                                               17
                      1.4.4.2.Pasul 2: Cererea clientului
                                              18
                      1.4.4.3.Pasul 3: Răspunsul serverului
                                           18
                      1.4.4.4.Pasul 4: Întreruperea legăturii de către
server                                    18
             1.4.5.Metodele HTTP
                                                18
                     1.4.5.1.Metoda GET
                                                 19
                     1.4.5.2.Metoda HEAD
                                               19
                     1.4.5.3.Metoda POST
                                                19
             1.4.6.HTML - limbajul de marcaj
                                           20
        1.5.Servicii dialogate Web
                                                24
        1.6.Analiza sarcinii
                                                     24
        1.7.Analiza actualităţii lucrării date
                                              26
      2.DESCRIEREA TEHNICA A REZULTATELOR
              2.1.Analiza tehnologiilor existente
                                            27
                    2.1.1.Interfaţa CGI
                                                    27
                            2.1.1.1.Metoda GET
                                               27
      2.1.1.2.Metoda POST
                          28
                      2.1.1.3.Diferenţa între metodele GET şi POST
                                                28
                            2.1.1.4.Transmiterea răspunsului din  programul
CGI                           29
                             2.1.1.5.Variabilile  mediului  programei   CGI
                                    29
                             2.1.1.6.Opţiunile  rândului  de  comenzi   CGI
                                    32
                                2.1.1.7.Intrarea     standardă      (STDIN)
                                         32
                                2.1.1.8.Ieşirea     standardă      (STDOUT)
                                       33
                             2.1.1.9.Răspunsul  direct  al  scriptului  CGI
browserului                         33
                                         2.1.1.10.Titluri               CGI
                                                   33
                            2.1.1.11.Un exemplu de script CGI cu  folosirea
limbajului C              34
                                     2.1.2.Interfaţa                  ISAPI
                                                   38
                             2.1.2.1.Principiul  de  lucru   şi   structura
extensiei ISAPI                         39
                            2.1.2.2.Chemarea extensei ISAPI de către server
                                 39
                             2.1.2.3.Primirea  datelor  de  către  extensia
ISAPI                                   43
                            2.1.2.4.Trimiterea datelor  de  către  extensia
ISAPI                                47
                             2.1.2.5.Diferenta   dintre    CGI   si   ISAPI
                                         48
                          2.2.Limbaje             de             programare
                                             49
                                                           2.2.1.JavaScript
                                                      49
                                         2.2.1.1.Puţină              istorie
                                                    50
                            2.2.1.2.Principiul  de  functionare   JavaScript
                                      51
                                      2.2.1.3.Limbajul            JavaScript
                                              51
                                     2.2.2.Limbajul                     Perl
                                                   52
                             2.2.2.1.Structuri  de  date  in  limbajul  Perl
                                         52
                            2.2.2.2.Structuri de control  in  limbajul  Perl
                                        54
                               2.2.2.3.Tablouri    asociative.     Subrutine
                                          56
                        2.2.3.Argumentarea        alegerii        limbajului
                                        61
                               2.3.Descrierea                   rezultatelor
                                                 62
                                                            2.3.1.Algoritmul
                                                      62
                       2.3.2.Analiza     datelor      de      intrare-ieşire
                                            63
                                 2.3.4.Descrierea                programului
                                              63
      3         ARGUMENTAREA          ECONOMICĂ          A          LUCRĂRII
               70
           3.1.Determinarea  cheltuielilor  cu  elaborarea  produsului  soft
                              70
                     3.2.Aprecierea            efectului            economic
                                            74
      4 PROTECŢIA MUNCII
                                            78
                 4.1.Analiza          condiţiilor          de          muncă
                                              78
                             4.2.Condiţionarea                      aierului
                                                   80
                   4.3.Calcularea            iluminatului            natural
                                              84
             4.4.Cerinţele     ergonomice     la     locul     de      muncă
                                       84
                           4.5.Semnalizarea                   antiincendiară
                                               89
      Concluzie
                                                             92
      Bibliografie
                                                             93
      Anexe
-----------------------
 Mod  Coala   N Document     Semnat.   Data
                             UTM.2152.01.046.ME
 Coala