Proiectarea unui sistem informatic pentru gestiunea relatiilor cu furnizorii si a marfurilor

                                   CUPRINS
1. SISTEMUL INFORMAŢIONAL   4
  1.1. DEFINIRE, FUNCŢII    4
  1.2. SISTEMUL INFORMAŢIONAL ECONOMIC 5
    1.2.1. LOCUL SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ÎN CADRUL SISTEMULUI ECONOMIC 5
    1.2.2. CONCEPTUL DE SISTEM INFORMAŢIONAL ECONOMIC ŞI CARACTERISTICILE
    ACESTUIA     6
    1.2.3.STRUCTURA SISTEMULUI INFORMAŢIONAL ECONOMIC   7
  1.3.SISTEMUL INFORMATIC - COMPONENTĂ A SISTEMULUI INFORMAŢIONAL  8
  1.6.INFORMAŢIA-ELEMENT DE BAZĂ AL SISTEMULUI INFORMATIC    11
    1.6.1.DEFINIREA ŞI CLASIFICAREA INFORMAŢIEI   11
    1.6.2.SURSELE INFORMAŢIILOR ECONOMICE    13
2. CONTABILITATEA OPERAŢIILOR COMERCIALE     17
  2.1. CONTABILITATEA STOCURILOR  17
    2.1.1. NOŢIUNI ŞI DELIMITĂRI PRIVIND STOCURILE      17
    2.1.2.OBIECTIVELE ŞI FACTORII CONTABILITĂŢII STOCURILOR  18
    2.1.3. REGULI DE EVALUARE A STOCURILOR   19
    2.1.4.METODE DE EVALUARE A STOCURILOR    20
    2.1.5. ORGANIZAREA EVIDENŢEI OPERATIVE   21
    2.1.6.  PURTĂTORII DE INFORMAŢII PRIVIND STOCURILE  21
  2.2. CUMPĂRĂRILE ŞI VÂNZĂRILE   22
    2.2.1. EVALUAREA DATORIILOR COMERCIALE   22
    2.2.2. METODE DE STABILIRE A PREŢULUI DE VÂNZARE    23
    2.2.4. EVIDENŢA OPERATIVĂ     23
    2.2.5. PURTĂTORII DE INFORMAŢII PRIVIND DATORIILE COMERCIALE   24
3. SISTEMUL INFORMATIC DE EVIDENTA A RELATIILOR CU FURNIZORII SI A
MARFURILOR GEFIM 25
  3.1. SURSE INFORMATIONALE. DOCUMENTE 25
  3.2. PROIECTAREA BAZEI DE DATE  32
    3.2.1. PREZENTAREA ENTITĂŢILOR     32
    3.2.2. RELAŢIILE DINTRE ENTITĂŢILE BAZEI DE DATE    43
  3.3. INTERFAŢA CU UTILIZATORUL  45
    3.3.1. MACHETELE DE INTRARE   45
    3.3.2. RAPOARTE    55
Bibliografie............................58