SISTEMUL INFORMATIONAL CONTABIL

CUPRINS
Capitolul I. Sistemul informaţional contabil
      1.1   Dezvoltarea tehnicii de calcul şi  creşterea
                                                                   nevoii de
informaţii..................................................................
                                                                      .....2
                                                2. Sistemul informaţional şi
                      întreprinderea.......................................4
                              3. Contabilitatea şi sistemul informaţional al
                                                întreprinderii.............5
                                                   4. Sistemul informaţional
               contabil....................................................8
          1.5    Necesitatea automatizării fluxurilor informaţionale
                                                          în cadrul unităţii
          economice........................................................9
          1.6    Reglementări legale privind utilizarea
                                                   sistemelor informatice în
                       contabilitate......................................10
Capitolul II. Proiectarea sistemelor informatice
                     financiar contabile
        1. Structura şi particularităţile sistemelor
           informatice..................12
        2. Metode de proiectare şi realizare a sistemelor
           informatice......13
Capitolul III. Modelarea activităţii financiar contabile
        1. Caracteristicile generale ale sistemului informatic
           contabil.....26
        2. Obiectivele sistemului informatic contabil. Situaţii de
           ieşire...27
Capitolul IV. Studiu comparativ asupra sistemelor software
                       aplicate in contabilitate
        1. Informatizarea
           contabilităţii...................................................
           ...31
        2. Sisteme software aplicate în contabilitatea
           financiară..............32
        3. Piaţa
           ERP..............................................................
           ....................40
        4. Ce urmează după
           implementare.....................................................
           ..49
      4.5.               Necesitatea          auditului           sistemelor
informatice............................53