Sistem marketing bazat pe web-tehnologii cu acces la baze de date

Cuprins
Introducere 8
1 Noţiuni generale     9
1.1 Arhitectura client-server     9
1.1.1 Scurt istoric    9
  1.1.1.1 Modelul “host-computer + terminale” şi SGBD multiuser    9
  1.1.1.2 Computere personale şi SGBD desktop     10
1.1.2 Particularităţile şi avantajele arhitecturii “client/server” 11
1.1.3 Sisteme informaţionale multinivel şi Internet     14
1.2 Web-acces la Baze de Date     15
1.2.1 Generalităţi     15
  1.2.1.1 Schema de lucru   16
  1.2.1.2 Adresă de reţea   18
  1.2.1.3 Mediul de lucru al unui server     18
1.2.2 Scenarii de acces la BD     19
  1.2.2.1 Conversia conţinutului BD în documente statice     20
  1.2.2.2 Crearea dinamică a documentelor hypertext în baza conţinutului BD
         20
  1.2.2.3 Crearea DI pe baza unor SGBD-uri înalt productive  prin  limbajul
         SQL     21
1.2.3 Retrospectiva web-tehnologiilor  23
  1.2.3.1 WWW-server NCSA HTTPD  23
  1.2.3.2 Serverul SQL al firmei Oracle      23
  1.2.3.3 Bibliotecile şi funcţiile limbajului C  23
  1.2.3.4 Limbajul de programare Perl  24
  1.2.3.5 Pachetul Web – Oracle - Web  24
  1.2.3.6 Pachetul Cold Fusion al firmei Allaire Corp   25
1.3 Modelul relaţional. Proiectarea Bazelor de Date     25
1.3.1 Modelul relaţional    25
  1.3.1.1 Structura relaţională a datelor    27
  1.3.1.2 Constrângeri de integritate  29
  1.3.1.3 Operaţii de actualizare      31
1.3.2 Proiectarea Bazelor de Date 33
  1.3.2.2 Forma normală unu 34
  1.3.2.3 Forma normală doi 34
  1.3.2.4 Forma normală trei     35
2 Mijloacele de elaborare   41
2.1 Web-programare: limbajul PHP  41
2.1.1 Noţiuni de PHP   41
2.1.2 Posibilităţile PHP    42
2.1.3 Avantajele PHP   42
2.1.4 Neajunsurile PHP 43
2.2 Web-sisteme BD: serverul MySQL     44
2.2.1 Noţiuni de MySQL 44
2.2.2 Posibilităţile MySQL  44
2.2.3 Neajunsurile MySQL    45
3 Descrierea elaborării     46
3.1 Proiectarea logică a Bazei de Date “C-Market.md”    46
3.1.1 Determinarea dependenţelor funcţionale 46
3.1.2 Normalizarea     51
3.2 Descrierea web-site-ului      59
3.2.1 Opţiunea “Prima” 60
3.2.2 Opţiunea “Market”     61
3.2.3 Opţiunea “Publicum”   64
3.2.4 Opţiunea “Cautare”    65
4 Partea economică     66
4.1 Modele financiar-tranzacţionale în comerţul electronic   66
4.2 Evaluarea economică a proiectului “www.c-market.md” 69
5 Protecţia muncii     73
5.1 Aprecierea pericolului la monitor  73
5.2 Calcularea iluminatului artificial în încăpere      77
5.3 Analiza condiţiilor de muncă. Factorii dăunători la locul de lucru  78
Concluzii   80
Biblografie 81
Anexe 82
Anexa 1 (Clienţi “ultrafini” în arhitectura client/server)   82
Anexa 2 (Schema logică a bazei de date “CMarket”) 83
Anexa 3 (Schema-bloc a Web-aplicaţiei) 84
Anexa 4 (Listingul Web-aplicaţiei)     87
      -----------------------
                                       5
                                 A elaborat.
                                 A verificat
                                 Control n.
                                  A aprobat
 D. Ciorbă
                                 V. Cotelea
                                     Lit.
                                    Coala
                                    Coli
                                       100
V. Madan
                                  V. Beşliu
                             UTM.2152.02.204 ME
 Sistem marketing bazat pe web-tehnologii cu acces la baze de date
     Mod Coala   nr. Document     Semnăt.    Data