UTILIZAREA FUNCTIILOR PROGRAMULUI MICROSOFT EXCEL IN CREAREA UNEI BALANTE DE VERIFICARE

CUPRINS
CAPITOLUL 1…………………………………………………… …….6
Notiuni si concepte cu privire la balanta de verificare…………………..6
1.1.Istoric contabilitate…………………………………………………..6
1.2.Obiectul contabilitatii………………………………………………..8
1.3.Functiile contabilitatii………………………………………….….…8
1.4.Principalele forme de organizare contabila………………….……....9
1.5.Organismele normalizarii contabile…………………………………10
1.6.Principii contabile…………………………………………………. .11
1.7.Functionarea contabilitatii…………………………………………..15
1.8.Reguli generale…………………………………………………...…16
1.9.Organizarea contabilitatii…………………………………………...17
1.10.Moneda si cursul de inregistrare…………………………………..20
1.11.Documente si register contabile………………………………...…20
1.12.Sistemul conturilor………………………………………………...24
1.13.Contabilitatea si pozitia financiara………………………………...26
1.14.Contabilitatea si performanta financiara…………………………..28
1.15.Situatiile financiare(cadrul general)…………………………….....29
CAPITOLUL 2  BALANTA DE VERIFICARE…………………….. ..31
2.1.Notiunea,continutul si functiile balantei de verificare……………...31
2.2.Clasificarea balantelor contabile…………………………………....33
2.3.Balante de verificare…………………………………………… …..37
2.3.1.Balanta de verificare pe solduri finale incheiata pe
 luna …anul 2007………………………………………………………..45
2.3.2.Balanta de verificare pe sume si solduri finale……………………46
2.3.3.Balanta de verificare pe rulaje (cu trei serii de
egalitati)……….....47
2.3.4.Balanta de verificare cu patru serii de egalitati……………………49
CAPITOLUL 3………………………………………………………….52
3.1.Utilizare functiilor excel in Balanta de verificare……………   …...52
3.2.Utilizarea referintelor relative in calculul sumelor debitoare,
respective
creditoare..................................................................
..............53
      Calculul sumelor debitoare,respective creditoare…………………..53
3.3.Utilizarea referintelor in Balanta de verificare…………………......54
       Pozitiile din balanta sunt luate automat din nota
contabila……………………………………………...………………...54
3.4.Utilizarea functiei IF in calculul sumelor finale debitoare, respective
creditoare…………………………………………...…………………..55
3.5.Utilizarea functiei Vlookup pe Balanta de verificare pentru
 date corecte in foaia de calcul Cont de profit si perderi……………….57
Concluzii………………………………………..……………………...61
Bibliografie…………………………………………..………  ……….62