Analiza multidimensionala a datelor economice. Proiectarea solutiilor de business intelligence

CUPRINS
|CAPITOLUL 1. Stocarea datelor în baze de date ………………………….  |1     |
|         1.1. Prezentare generala a bazelor de date        |1     |
|………………………………                                               |      |
|         1.2. S.G.B.D.R – prezentare generala              |6     |
|…………………………………..                                            |      |
|         1.3. Elemente caracteristice BDM si BDO           |11    |
|……………………………...                                             |      |
|         1.4. Procesarea analitică a informaţiilor         |13    |
|………………………………...                                            |      |
|              1.4.1. Arhitectura sistemelor de analiză     |13    |
|multidimensională .…...…...                                |      |
|   1.4.2. Rolul motorului analitic ………………………………………         |14    |
|              1.4.3. Elemente definitorii privind interfaţa|15    |
|client a aplicaţiilor …….                                  |      |
|bazate pe motorul analitic şi depozitele de date           |      |
|CAPITOLUL 2. OLAP - modelare şi analiză multidimensională  |16    |
|…………                                                       |      |
|          2.1. Elemente introductive ……………………………………………..   |16    |
|          2.2. Denormalizarea modelului bazei de date      |20    |
|………………………….                                                |      |
|          2.3. Modelarea multidimensionala ……………………………………..|22    |
|               2.3.1. Tipuri de modele multidimensionale   |26    |
|…………………………                                                 |      |
|               2.3.2. Avantaje şi dezavantaje ale modelului|30    |
|multidimensional ……                                        |      |
|          2.4. Optimizarea la nivel fizic a bazelor de date|32    |
|multidimensionale …..                                      |      |
|               2.4.1.Partiţionarea tabelelor               |34    |
|………………………………….……..                                         |      |
|    2.4.2. Analiza datelor prin intermediul ……………………………..  |36    |
|tehnologiilor MOLAP şi ROLAP                               |      |
|CAPITOLUL 3. Explorarea datelor din BDM (Data Mining)      |38    |
|…………….                                                     |      |
|         3.1. Prezentare generala- definitii, elemente     |38    |
|fundamentale …………….                                        |      |
|         3.2. Gestiunea BDM folosind MS SQL Server         |40    |
|…………………………                                                 |      |
|         3.3. Business Inteligence – concept şi fundament  |41    |
|………………………                                                  |      |
|             3.3.1. Depozitele de date şi componentele de  |41    |
|business intelligence …                                    |      |
|  3.3.2. Proiectarea soluţiilor de business intelligence   |42    |
|…………………                                                    |      |
|         3.4. Limitele sistemelor tranzacţionale în analiza|44    |
|………………………                                                  |      |
|informaţiilor din bazele de date                           |      |
|         3.5. Elemente fundamentale privind depozitele de  |46    |
|date ………………..                                              |      |
|         3.6. Clasificarea depozitelor de date             |48    |
|……………………………………                                             |      |
|CAPITOLUL 4. Concluzii ……………………………………….………….               |49    |
|BIBLIOGRAFIE                                               |      |