COMERTUL ELECTRONIC MAGAZINUL VIRTUAL

CUPRINS
                                CUPRINS     3
                             1.Introducere    5
  1.1. Contextul 5
         Oportunitatea creării unui site web al organizaţiei      6
  Alegerea (obţinerea) unui nume de domeniu   9
  Promovarea site-ului web
  Tehnologia Flash pentru realizarea site-urilor web
                       2. Fundamentare teoretică    12
  2.1. Modele de aplicaţii   12
    2.1.1. Aplicaţii pe un singur nivel (single-tier) sau monolitice      12
    2.1.2. Aplicaţii pe două niveluri (two-tier) sau Client/Server  12
    2.1.3. Aplicaţii pe trei niveluri (three-tier) 13
    2.1.4. Aplicaţii bazate pe web      13
    2.1.5. Beneficiile sistemelor pe n nivele 14
  2.2 Tehnologia Java pentru construirea aplicaţiilor pe nivele     14
    2.2.1 Scenariul aplicaţiei pe mai multe niveluri     15
    2.2.2 Tehnologii middle-tier pentru construirea aplicaţiilor pe nivele
    16
    2.2.2.1 Vechea tehnologie CGI 16
    2.2.2.2 Tehnologia ASP   16
    2.2.2.3. Tehnologia PHP  16
  2.3. Obiectele de acces la date 17
    2.3.1 Modelarea datelor  17
    2.3.1.1. Obiectele business, relaţii între entităţi  17
    2.3.1.2 Nivelul Interfaţă Obiect Business 18
    2.3.1.3 Modele Business. Modelul bazei de date raţionale   18
     2.4.1Servlets
    2.3.4.2. Tehnologia JSP  19
    2.4.2.1. Primirea cererii     23
    2.4.2.2. Translatarea paginii 23
    2.4.3. Suport pentru dezvoltarea data tier-ului      24
  2.5. Principii generale in proiectarea bazelor de date 26
    2.5.1.  Modelul relaţional    27
    2.5.2. Normalizarea      28
    2.5.3.1. Prima forma normala (FN1)  29
    2.5.3.2. A doua forma normala (FN2) 29
    2.5.3.3. A treia forma normala (FN3)      30
    2.5.3.4. A patra forma normala (FN4)      30
    2.5.3.5. A cincea forma normala (FN5)     31
  2.6 SQL SERVER
                                                            2.6.1.Un nivel
  ridicat de disponibilitate 33
  2.6.2.Securitate ridicată a datelor   35
3.PROIECTAREA SI ARHITECTURA SISTEMULUI
3.1  Specificatiile sistemului
3.2 Arhitectura sistemului
                 4. PROIECTAREA ÎN DETALIU A SISTEMULUI  38
  4.1. Proiectarea bazei de date  38
       Tabela     39
  4.2.Vederi si alte comenzi SQL utilizate:   39
         CREATE VIEW  totaluri    39
           Select * from users where username=username and parola=password
           40
  4.3. Design    41
    4.3.1. Aplicaţia web     41
             index.html     42
  4.4. Implementarea   50
            5. PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE ŞI UTILIZAREA SISTEMULUI   55
    5. 1.Cerintele hard şi soft ale aplicaţiei     55
    5.2 Punerea în funcţiune şi operarea      55
                             6. Concluzii     56
                             7. BIBLIOGRAFIE  58
                               8. ANEXE    59
    showLogin.jsp 59
    newUser.jsp   60
    browse.jsp    62
    checkLogin.jsp     64
    checkNewUser.jsp   65
    error.jsp     65
    logOut.jsp    66
    processOrder.jsp   66
    showDetails.jsp    68
    showTotal.jsp 69
    Catalog.java  72
    connection.java    74
    Item.java     76
    Login.java    77
    newUser.java  77
    Order.java    80
    showOrder.java     82
TotalOrder.java  84