COMERTUL ELECTRONIC IN NOUA SOCIETATE INFORMATIONALA

Cuprins
                                 1. Introducere……………………………………………………………….….…3
                                  1. Probleme…………………………………………………………….....….4
                                     2. Scop………………………………………………………………..….…..4
                                  3. Restricţii.…………………………………………………………..………5
                 2. Comerţul electronic. Aspecte generale………………………………………...6
                        1. Evoluţia comerţului electronic………………………….…………………6
                         2. Ce este comerţul electronic…………………………………………..……9
          3. Principalele avantaje ale comerţului electronic……………………..…...14
                4. Bariere împotriva comerţului electronic………………………………....18
                       5. Clasificarea afacerilor on-line……………………………………………19
                                1. Modelul Paul Timmers……….…………………………………..20
                              2. Modelul Michael Rappa………...………………………………..25
                     3. Elementele comerţului electronic…………………………………………….31
                     1. Componentele unei afaceri on-line………………………..…………….31
                                       1. Produsul…………………………………………………………..31
                                 2. Magazinul on-line……...…………………………………………33
               3. Sistemul de procesare şi efectuare a plăţilor……..……………….38
                  4. Sistemul de transport si onorare a comenzilor……………………40
                        5. Sistemul de relaţii cu clienţii……………………………………..41
                                    6. Promovarea……………………………...………………………..42
               2. Sisteme de plăţi pentru comerţul electronic………………………..……43
               1. Sisteme de plăţi existente pe plan internaţional………………….43
                    2. Sisteme de plăţi disponibile în România…………………...……59
                            3. Publicitatea on-line……………………………………………….……..66
                       1. Evoluţia publicităţii în on-line……….…………………….…….66
                        2. Principalele modele de publicitate……………………………….68
                      3. Publicitatea pe Internet în România……………………..……….71
              4. Elemente de marketing în comerţul electronic…..……………………..78
             1. Implicaţiile marketingului în comerţul electronic…….…………..79
              2. Importanţa numelui de firmă in comerţul electronic……………..85
                               3. Marketingul de relaţie ……………………………………………90
           4. Tendinţele de dezvoltare a comerţului electronic………………………….100
                 1. Comerţul electronic pe plan internaţional….…………………………100
                                      2. eEurope……………………………………………………………….104
                 3. Evoluţia comerţului electronic in România…….…………………….106
             1. Situaţia actuala a comerţului electronic in România…………..106
              2. Legislaţie si reglementari adoptate si planificate………………114
            3. Obstacole in calea dezvoltării comerţului electronic…………..116
                  4. Masuri  ce ar  trebui întreprinse pentru  impulsionarea
                             comerţului electronic………………………………………………………..119
                                5. Bibliografie………………………………………………………….…….120