Tehnologia WAP, Elaborarea unei pagini WAP

INTRODUCERE 8
1 . UN SISTEM  DE LEGĂTURĂ MOBILĂ CELULARĂ CDMA    11
  1.1.      Caracteristica  generală  şi  principiile de  funcţionare     11
  1.2. Standardul  CDMA      22
  1.3. Compararea  tehnologiilor  a  accesului  multiplu 23
  1.4. Tehnologia  multiacces     26
  1.5. Principiile  de  bază  CDMA      27
  1.6. Standardul  802.11 ( Radio - Ethernet )     28
  1.7. Modularea  semnalului  de  bandă  largă     29
  1.8. Compararea  metodelor  DSSS  şi  FHSS  31
2. WAP – INFORMAŢIA  GENERALĂ     32
  2.1. Principiile  de  lucru  a  WAP-ului    33
  2.2. Stackul  de  protocoale  WAP     34
  2.3. Specificarea  WAE     36
  2.4. Protocoalele  nivelului  de  sesiune  şi  de  transport      38
  2.5. GPRS ( General  Packet  Radio  Services )   39
  2.6. Modernizarea  reţelei  principale  GSM 40
  2.7. Nodurile  noi  pentru  transferul  de  date  de  pachet      40
  2.8. Modernizarea  nodurilor  existente  GSM     41
  2.9. Dezvoltarea  GPRS     41
  2.10. Aplicaţiile  GPRS    42
  2.11. Reţele  GPRS – GSM   43
  2.12. Metodele  alternative  de  transfer  de  date  pe  conexiunea
  mobilă  şi  GPRS     44
    2.12.1. Metoda 14.4 kbiţi / sec     45
    2.12.2. HSCSD ( High Speed Circuit Switched Data )   45
    2.12.3. CDPD ( Cellular Digital Packet Data )  45
    2.12.4. GPRS ( General Packet Radio Service )  46
  2.13.  Platforma  UP.Link  47
  2.14. Operaţiunea  Web     49
  2.15. Operaţiunea  UP.Link 50
3. TELEFOANELE  CU  SUSŢINEREA  WAP-ULUI     52
  3.1. Nokia  3330     54
  3.2. Ericsson  T39   58
    Caracteristicele  generale :  59
  3.3. Simulatorul  pentru  vizualizarea  paginelor  WAP 62
    3.3.1. Modurile  de  lucru  lui  UP.Simulator  62
    3.3.3. Selectarea  unui  punct      64
    3.3.4 Mecanismul  BACK   64
    3.3.5. Întoarcerea  la  Developer  Home  card  64
    3.3.6. Introducerea  textului 64
    3.3.7. Introducerea  unui  URL      66
    3.3.8. Interacţiunea  cu  cash-ul  lui  UP.Browser   66
    3.3.9. Utilizarea  lui  UP.Simulator  pentru  vizualizarea  cash-ului 66
  3.4. WML ( Wireless Markup Language ) 67
  3.4.1. Elementele  corecte  lui  WML  68
  3.4.2. Crearea  aplicaţiilor  cu  ajutorul  limbajului  WML 69
  3.4.3. Interpelarea  unui  script     69
4. ELABORAREA  UNEI  PAGINI  WAP  A  CATEDREI  TEHNOLOGII  INFORMAŢIONALE
70
  4.1. Schemele – bloc  al  programului 70
  4.2. Descrierea  programului    72
5 . PROIECTAREA TEHNICO-ECONOMICĂ A PROIECTULUI    83
  5.1. Situaţia generală     83
  5.2. Etapele cercetării ştiinţifice.  84
  5.3 Aprecierea economică a proiectului.     89
  5.4. Determinarea eficacităţii economice a proiectului 94
6. PROTECŢIA MUNCII    97
  6.1 Analiza condiţiilor de muncă      97
  6.2 Condiţionarea aerului  99
  6.3. Calcularea iluminatului natural  103
  6.4. Cerinţele ergonomice la locul de lucru 105
  6.5. Semnalizarea antiincendiară      108
Concluzie.  111
Bibliografie.    113