Program de sintetizare a vocii

CUPRINS
INTRODUCERE 7
1. PRODUCEREA VORBIRII 8
1.1 Bazele fiziologice ale producerii vorbirii naturale 8
1.2 Caracteristici fonetice si semantice ale sunetelor vorbirii    9
1.3 Caracteristici fizice ale sunetelor vorbirii  13
1.4. Modele mecanice şi electrice ale producerii vorbirii    17
2. CODIFICÂRI ALE SEMNALULUI DE VORBIRE      20
2.1. Codificări în decursul producerii vorbirii   20
2.2. Codificări ale semnalului vorbit reprezentat în formă acustică     22
  2.2.1. Conversia analog – digitală (numerică) a vorbirii, prin metoda
  modulaţiei impulsurilor în cod (MIC)  23
   2.2.1.1. Cuantizarea şi codarea semnalelor eşantionate.   31
   2.2.1.2. Decodarea semnalului codat prin MIC   37
  2.2.2. Conversia analog-digitală a vorbirii prin metode     38
  difcrenţiale    38
   2.2.2.1. Modulaţia impulsurilor în cod diferenţială (MICD)      38
   2.2.2.2. Modulaţia delta(MD)   41
3. METODE DE SINTEZĂ A VORBIRII   50
3.1. Metode de sinteză a vorbirii cu codificarea sursei de semnal (Metode
parametrice de sinteză)     52
  3.1.1 Sinteza fonemică     56
  3.1.2 Sinteza prin refacerea înfăsurătorii spectrale  58
  3.1.3 Sinteza pe bază de foirmanţi    61
  3.1.4. Sinteza prin predictie liniară 64
3.2 Metode de sinteză a vorbirii cu codificarea formei de semnal   74
4. PROTECŢIA MUNCII LA ÎNTREPRINDERE   77
4.1. Aprecierea pericolului la monitor 77
4.2. Calcularea protecţiei “legare la nul”   80
4.3. Securitatea antiincendiară   82
  4.3.1. Cauzele apariţiei incendiilor  83
  4.3.2. Mijloacele de stingere a incendiilor      84
  4.3.3. Securitatea antiincendiară în sălile de calcul 84
  4.3.4. Măsurile profilactice de luptă cu cauzele incendiului în sălile de
  calcul    86
5. PARTEA ECONOMICĂ    89
5.1. Piaţa software-ului    89
5.2. Marketing   89
5.3. Designul la nivel de implementare 90
5.4. Sistemul de revizii    93
5.5. Importanţa sintetizării vocii după text pe piaţa softului     96
  5.5.1. De ce să folosim sintetizarea vocii după text (Text-to-Speech)? 97
  5.5.2.Folosiri potenţiale de categoria aplicabilă     98
5.6. Planificarea elaborării programului de sintetizare a vocii după text
98
5.7. Evaluarea economică a programului de sintetizare a vocii după text 100
Concluzii   102
Bibliografie:    103
ANEXE 104
Anexa nr.1 (Rezultatul sintetizării semnalului vocal)   104
Anexa nr.2 (Schema bloc a unui sintetizor a semnalului vocal după text) 105
Anexa nr.3 (Interfaţa grafică a programului de sintetizare a vocii după
text) 106
Anexa nr.4 (Listingul programului)     107