Proiectarea si elaborarea SI C.N.E.A.A.I.I

CUPRINS
   Adnotare..................................................................
   ...........................................7
   Annotation................................................................
   ..........................................8
   Introducere
   ..........................................................................
   .............................10
   1. Baze de date. Noţiuni generale.
   ..........................................................13
      1.1. Noţiune de bază de date orientată pe
obiecte.........................................13
      1.2. Proiectarea bazelor de date orientate pe
obiecte....................................14
      1.2.1. Modelul de date orientat pe
obiecte....................................................16
      1.2.2. Operaţiile modelului de date orientat pe
obiecte................................16
      1.2.3. Reguli de integritate ale modelului de date orientat pe
obiecte..........17
          1.3. Limitele bazelor de date orientate
obiect...............................................18
   2. Concepte de bază ale programării orientate pe obiecte.
.........................19
            2.1.
Obiectul....................................................................
..............................19
      2.2.
   Metode...................................................................
   .................................20
      2.3.
   Mesaje...................................................................
   .................................21
      2.4.
   Încapsulare..............................................................
   ................................21
      2.5.
   Persistenţa..............................................................
   .................................22
      2.6. Clase de
   obiecte..................................................................
   ....................22
      2.7.
   Moştenirea...............................................................
   ...............................24
      2.8. Polimorfism
   .........................................................................
   ..................24
      2.9.
   Identitate...............................................................
   ..................................25
   3. Limbaje orientate pe obiecte.
   .....................................................................25
        3.1 Un reprezentant al  limbajelor orientate pe obiecte –
   Delphi..................27
      3.1.1. Arhitectura compilatorului de cod optimizat pe 32
biţi......................28
      3.1.2. Compatibilitate cu codul pe 16
biţi.....................................................29
      3.1.3. Suport complet pentru controale şi automatizare
OLE.......................30
      3.1.4. Suport complet pentru aplicaţiile şi interfaţa
Windows......................31
      3.1.5.
Productivitatea.............................................................
........................32
      3.1.6. Controale pentru Windows
95.............................................................33
      3.1.7. Suport extins pentru aplicaţiile de baze de
date..................................34
      3.1.8. Performantele obţinute de programele Delphi de baze de
date...........36
   4. Administrarea bazelor de date cu ajutorul mediului Delphi.
.................39
      4.1.      Componentele      necesare      accesului      la       date
.............................................40
      4.2.  Descrierea  componentelor  Delphi  pentru   accesul   la   date.
....................40
      4.2.1.
TDataSource.................................................................
.......................40
      4.2.2.
Ttable......................................................................
............................41
      4.2.3.
Tquery......................................................................
...........................41
      4.2.4.
TstoredProc.................................................................
........................42
      4.2.5.
TDatabase...................................................................
.........................42
      4.2.6.
Tsession....................................................................
...........................43
      4.2.7.
TbatchMove..................................................................
.......................43
      4.2.8.
TUpdateSQL..................................................................
.....................44
      4.2.9.
Treport.....................................................................
............................44
      4.3. Componentele necesare pentru controlul
datelor...................................46
      4.4.  Descrierea  componentelor  Delphi  pentru   controlul   datelor.
.................47
      4.4.1.
TDBGrid.....................................................................
.........................47
      4.4.2.
TDBNavigator................................................................
.....................48
      4.4.3.
TDBText.....................................................................
.........................48
      4.4.4.
TDBEdit.....................................................................
.........................48
      4.4.5.
TDBMemo.....................................................................
.....................49
      4.4.6.
TDBImage....................................................................
.......................49
      4.4.7.
TDBListBox..................................................................
......................50
      4.4.8.
TcomboBox...................................................................
......................51
      4.4.9.
TDBCheckBox.................................................................
...................51
      4.4.10.
TDBRadioGroup...............................................................
................52
      4.4.11.
TDBLookUpListBox............................................................
.............52
      4.4.12.
TDBLookUpComboBox...........................................................
........53
      4.4.13.
TDBCtrlGrid.................................................................
....................53
      4.5. Componentele
QuickRpt....................................................................
....54
      4.6.     Descrierea     componentelor      Delphi      din      pagina
QuickRpt........................55
      4.6.1.
TQuickReport................................................................
......................55
      4.6.2.
TQRBand.....................................................................
........................56
      4.6.3.
TQRGroup....................................................................
.......................56
      4.6.4.
TQRDetailLink...............................................................
.....................57
      4.6.5.
TQRLabel....................................................................
........................57
      4.6.6.
TQRMemo.....................................................................
......................57
      4.6.7.
TQRDBText...................................................................
.....................58
      4.6.8.
TQRDBCalc...................................................................
.....................58
      4.6.9.
TQRSysData..................................................................
......................59
      4.6.10.
TQRShape....................................................................
.....................60
      4.6.11.
TQRPreview..................................................................
....................60
   5.    Descrierea    sistemului     informaţional     –     C.N.E.A.A.I.I.
..............................62
      5.1. Evaluare Academică şi
Acreditare.........................................................62
      5.1.1. Legea cu privire la evaluarea şi acreditarea instituţiilor de
 învăţământ din Republica Moldova nr. 1257-XIII din 16 iulie
1997.....................62
      5.1.2. Procedura de evaluare şi
acreditare.....................................................64
   6. Protecţia muncii şi sanitarie de
producere.................................................81
      6.1.
Zgomotul....................................................................
............................82
      6.2. Securitatea
electrică...................................................................
.............83
      6.3.
Microclimatul...............................................................
..........................84
      6.4. Securitatea
antiincendiară..............................................................
.........85
      6.5.
Radiaţie....................................................................
...............................88
      6.6. Parametrii vizuali a
imaginii..................................................................89
      6.7. Efecte
psihofiziologice............................................................
...............91
      6.8.
Iluminatul..................................................................
.............................91
      6.9. Calcularea iluminatului artificial a încăperii.
........................................93
      6.10. Ecologia.
............................................................................
..................96
   7.          Partea          economică           a           proiectului.
...............................................................97
      7.1. Determinarea volumului de lucru necesar pentru îndeplinirea
      proiectului............................................................
      .........................................99
      7.2. Evaluarea economică a sistemului  informaţional  "C.N.E.A.A.I.I."
.....99
      7.2.1.   Evaluarea   preţului   de   cost   al   SI   “C.N.E.A.A.I.I.”
      ............................102
      7.3. Evaluarea eficacităţii de la  implementarea  SI  “C.N.E.A.A.I.I.”
      .........104
       Concluzie
      .......................................................................
      ...........................106
       Bibliografie..........................................................
      ......................................107
      ANEXE..................................................................
      ....................................108
      Anexa
      1......................................................................
      ................................108
      Anexa
      2......................................................................
      ................................112