Proiectarea unui program de sortare a mesajelor

cUPRINS
Introducere                                              9
1 Caracteristica comună ale sistemelor
     de prelucrare a mesajelor                                11
      1.1 Date ictorice                                                  11
   1.2 Proprietăţile de bază a sistemelor de prelucrare a mesajelor       12
       1.3 Termenii de bază SPM                                           13
2 Sistemele SPM pe baza protocoalelor X.400              14
     2.1 Arhitectura sistemului – X.400. Modelul a.1984
14
     2.2 Protocoalele sistemului - X.400
14
     2.3 Regiunile de dirijare în sistemul - X.400
15
     2.4 Numele şi adresele în sistemul – X.400
16
     2.5 Serviciile X.400
17
     2.6 Legătura sistemului – X.400 cu modelul etalon ISD          19
     2.7 Distribuirea fizică a mesajelor
20
     2.8 Sistemul - X.400 şi serviciul – X.500 de îndreptare        20
3 Sisteme de prelucrare a mesajelor pe baza protocoalelor ne – X.400
                             22
     3.1 Protocoalele RFC-822                                       22
     3.2 Protocoalele UUCP                                          22
     3.3 Protocoalele RSCS şi alte protocoale
         de poştă electronică
23
4 Realizarea sistemelor de prelucrare
a mesajelor-X.400                                             25
      4.1 Caracteristica produsului-APIA                            25
      4.2 Encluza Х.4ОО API                                         25
  4.3  Sistemul  de  poştă   electronică   pe   baza   standartului   X.400
          Ministerului     Francez    de    Agricultură    şi     Forestiere
26
5 Elaborarea obiectelor în limbajul Delphi         27
       5.1    Delphi    –    caracteristica    de    bază    a    produsului
27
     5.2 Compilator în codul maşinei
27
   5.3 Modelul orientat pe obiecte a componentelor programului
27
6 STRUCTURA SISTEMULUI                                   29
   6.1 Sistemul de prelucrare a informaţiei din poşta electronică        29
   6.2                        Descrierea                        programului
                       30
   6.3 Schema - bloc a programului                                       31
7 PARTEA ECONOMICĂ A PROIECTULUI                         33
     7.1 Evaluarea economică a proiectului
38
     7.2 Determinarea eficacităţii economice a proiectului
41
8 PROTECŢIA MUNCII                                            44
     8.1 APRECIEREA PERICOLULUI LA MONITOR              44
     8.2 Calcularea Iluminatorului Natural                               47
     8.3 Analiza condiţiilor de muncă                                    49
   8.4 Cerinţele ergonomice privind locul de muncă                  50
   8.5 Condiţionarea aerului                                        52
   8.6   Cerinţele    securităţii    tehnice    la    începutul    lucrului
54
   8.7   Cerinţele    securităţii    tehnice    în    timpul    de    lucru
54
     8.8 Acţiuni în cazuri fatale                                        54
     8.9 Securitatea antiincendiară                                      55
   8.10 Cauzele apariţiei incendiilor                               56
     8.11    Securitatea    antiincendiară    în    sălile    de     calcul
56
concluzii                                                     59
BIBLIOGRAFIE                                                        60
ANEXE
Anexa 1 Schema structurală a sistemului de prelucrare
                           a    informaţiei    din    poşta     electronică
61
Anexa 2 Stocarea, prelucrarea şi redarea informaţiei
   62
Anexa 3 Schema – bloc a progrumului                                     63
                         Anexa 4 Connection/Account
                                      64
Anexa 5 Checking Mail                                               65
Anexa 6 Mail List
66
Anexa 7 Graful reţea                                                67
Anexa 8 Listingul programului                                           68