PROIECTAREA UNUI SUPORT SOFTWARE A MODULULUI DE INFORMARE PENTRU NAVIGATIE

CUPRINS
    MOTIVAŢIA
LUCRĂRII....................................................................
........................5
    CAP.                          I                            CONSIDERAŢII
GENERALE....................................................................
..7
       1.1.
Introducere.................................................................
.......................................7
       1.2.    Evoluţia    sistemelor     de     calcul     utilizate     în
navigaţie........................................9
           1.2.1.Calculatorul      electronic       SEAMATE       -       4
...............................................9
           1.2.2.        Minicalculatorul        TAMAYA        NC         –
2....................................................9
           1.2.3.        Minicalculatorul        TAMAYA        NC         –
77................................................10
           1.2.4.                                                  Sistemul
ECDIS.......................................................................
...........11
       1.3.   Cerinţe   de   bază    ale    unui    complex    maritim    de
navigaţie.............................13
       1.4.         Funcţiile         complexului         maritim         de
navigaţie.................................................14
    CAP.                 II                  INFORMAREA                  DE
NAVIGAŢIE..............................................................17
       2.1.  Tipologia  datelor  utilizate  în  pregătirea   şi   elaborarea
informării
           de
    navigaţie...............................................................
    .....................................17
         2.1.1.                           Date                            de
intrare.....................................................................
....................17
           2.1.1.1.         Date         interne         de         intrare
.................................................................17
           2.1.1.2               Date               externe              de
intrare..................................................................19
         2.1.2                                                          Date
ieşire......................................................................
.............................19
           2.1.2.1.                         Date                         de
comunicaţii.................................................................
........19
           2.1.2.2.        Date       de       informare       situaţională
critică...........................................20
       2.2.             Gestionarea             informaţiilor             de
navigaţie..........................................................31
           2.2.1.               Bazele               de                date
............................................................................
..........31
           2.2.2.          Sisteme          de          filtrare          a
informaţiilor......................................................34
           2.2.3.          Modul          de          realizare           a
informării.........................................................36
       2.3.              Categoriile              de               informare
implicită.................................................................40
           2.3.1.                                                Informarea
hidrometeorologică.........................................................4
0
           2.3.2.     Informarea     cu     privire      la      asigurarea
hidrografică............................42
    CAP. III  ECHIPAMENTE UTILIZATE ÎN REALIZAREA MODULULUI
                             DE                 INFORMARE                 A
NAVIGAŢIEI..........................................................54
       3.1.   Structurile   HARD-WARE    utilizate    în    complexele    de
navigaţie................…54
       3.2.        Echipamente        periferice        de         navigaţie
...........................................................….57
       3.3. Echipamente de calcul şi  modul de implementare a diferiţilor
             traductori    componenţi    ai    sistemului    de    navigaţie
          .....................................….62
    CAP. IV  NOŢIUNI DE PROIECTARE SOFT-WARE A MODULULUI
             DE INFORMARE DE MANAGEMENT ŞI COMANDĂ A NAVEI .….67
       4.1.   Structurile   SOFT-WARE    utilizate    în    complexele    de
navigaţie..................….67
       4.2.                           Principii                           de
proiectare..................................................................
..................…71
       4.3. Aplicarea informaţiei de navigaţie la sistemul de indicare
                                    şi                          reprezentare
............................................................................
...................….77
       4.4. Structura  soft-ware generală a modulului de informaţii de
          management               şi               comandă                a
navei....................................................................….8
1
    CAP. V  PROIECTAREA ARHITECTURII SOFT-WARE A FERESTRELOR
               DIN            COMPONENŢA            MODULULUI            DE
            INFORMARE.......................................…84
       5.1.                                                        Fereastra
„VÂNT”…………….................................................................
.......…85
           5.1.1.                                                Descrierea
componentelor...............................................................
....…85
           5.1.2.     Principii     şi      metode      de      determinare
....................................................…86
       5.2.                         Fereastra                         „SONDĂ
”....................…….....................................................
.......….86
           5.2.1.                                                Descrierea
componentei.................................................................
......….86
           5.2.2.         Principii          şi          metode          de
determinare.....................................................….87
           5.2.3.                                                    Schema
logică…………………..........................................................…...9
0
       5.3.                       Fereastra                       „NAVIGAŢIE
”...........................................................................
....…..90
           5.3.1.                                                Descrierea
componentelor...............................................................
....…..90
           5.3.2.         Principii          şi          metode          de
determinare....................................................……91
           5.3.3.                                                    Schema
logică………………………..........................................................95
       5.4.                                                        Fereastra
„GPS”…………………………….................................................….…95
           5.4.1.                                                Descrierea
componentelor...............................................................
..…….95
           5.4.2.         Principii          şi          metode          de
determinare...................................................……97
           5.4.3.                                                    Schema
logică…………………........................................................……101
       5.5.                         Fereastra                         „PILOT
AUTOMAT”..................................................................10
2
           5.5.1.                                                Descrierea
componentelor...............................................................
.102
           5.5.2.         Principii          şi          metode          de
determinare..................................................102
           5.5.3.                                                    Schema
logică…………………….....................................................105
    CAP. VI  FIABILITATEA  REALIZĂRII MODULULUI DE INFORMARE..106
       6.1.     Implementarea     sistemului     la      bordul      navelor
maritime.............................106
       6.1.1                         Condiţii                         impuse
utilizatorului..............................................................
......106
       6.1.2       Condiţii       necesare        pentru        funcţionarea
sistemului....................................107
       6.1.3   Fundamentarea   economică   şi    estimarea    preţului    de
cost...................….108
      CONCLUZII………………………………………………………………………109
      BIBLIOGRAFIE...........................................................
..........................................111