APLICATIE INFORMATICA PENTRU EVIDENTA PRODUCTIEI LA SC SA

I. Sistemul informaţional al managementului
operaţional                          al                           producţiei
......................................................
1.1. Subactivităţile managementului operaţional al producţiei...........
1.1.1.           Subactivitatea            programarea            producţiei
....................................
1.1.2.                        Subactivitatea                        lansarea
producţiei.............................................
1.1.3.               Sub                activitatea                urmărirea
producţiei.........................................
II. Analiza sistemului informaţional existent
privind gestiunea producţiei la S.C. PAN GROUP S.A...........
2.1.                          Prezentarea                          agentului
economic..................................................
2.2.                Prezentarea                sectoarelor                de
producţie...........................................
2.3 Descrierea compartimentului de producţie şi a
procesului                                                                de
producţie...................................................................
.....
2.4.       Structura       informaţională       a       activităţii       de
producţie.......................
2.4.1.         Studiul         documentelor         identificate          în
sistem..............................
2.4.2. Descrierea fluxului informaţional în activitatea analizată.........
2.4.3.                 Lista                indicatorilor                din
sistem.....................................................
                                  Concluzii
Anexe