OPERATII CONCURENTE ASUPRA BAZELOR DE DATE

Cuprins
INTRODUCERE 4
TRANZACŢII ASUPRA BAZELOR DE DATE 5
  1.  CONCEPTE DE BAZĂ 5
    ITEM-URI      5
    BLOCAJE 6
    AŞTEPTAREA LA NESFÂRŞIT ŞI BLOCAREA DEFINITIVĂ 7
    SERIALIZABILITATEA 9
    PROTOCOALE ŞI ORARE      11
  2.  UN MODEL SIMPLU DE TRANZACŢII     11
    TEST DE SERIALIZABILITATE     13
    UN PROTOCOL CARE GARANTEAZĂ SERIALIZABILITATEA 16
  3.  UN MODEL CU BLOCAJE LA CITIRE ŞI SCRIERE     17
    TEST DE SERIALIZABILITATE     18
    PROTOCOLUL  ÎN DOUĂ FAZE 21
  4.  UN MODEL „DOAR-CITIRE, DOAR-SCRIERE”    21
    ECHIVALENŢA ORARELOR     21
    TEST PENTRU DEPISTAREA TRANZACŢIILOR INUTILE   22
    UN MODEL FORMAL    23
    TEST DE SERIALIZABILITATE     23
    PROTOCOLUL ÎN DOUĂ FAZE, DIN NOU    27
  5.  CONCURENŢA PENTRU STRUCTURILE IERARHICE DE ITEM-URI     28
    UN PROTOCOL SIMPLU PENTRU ARBORII DE ITEM-URI  28
    UN PROTOCOL CARE PERMITE BLOCAREA PE SUBARBORI 31
  6.  PROTECŢIA ÎMPOTRIVA DISTRUGERILOR 33
    COPIILE DE SIGURANŢĂ     34
    JURNALUL      34
    TRANZACŢII COMISE  35
    EŞUAREA TRANZACŢIILOR INDIVIDUALE   36
    TRANZACŢII CARE NU SE SUPUN POLITICII DE COMITERE ÎN DOUĂ FAZE  36
PARTAJAREA DATELOR ÎN REŢEA CU AJUTORUL PROGRAMULUI VISUAL FOXPRO   39
    TIPURI DE BLOCAJE  39
    BLOCAREA ÎNREGISTRĂRILOR SAU A FIŞIERELOR ?    39
    BLOCĂRI AUTOMATE SAU MANUALE ?      40
    CUM PROCEDĂM ATUNCI CÂND ÎNREGISTRAREA DE CARE AVEM NEVOIE ESTE BLOCATĂ
    43
    UTILIZAREA SESIUNILOR    43
    UTILIZAREA ZONELOR TAMPON PENTRU EDITARE  44
    ZONELE TAMPON DE ÎNREGISTRĂRI 46
    ZONE TAMPON DE TABELE    46
    BLOCAREA ÎN ZONELE TAMPON     46
    EFECTUAREA ACTUALIZĂRILOR     48
    DETECTAREA ŞI REZOLVAREA CONFLICTELOR     49
    UTILIZAREA PROCESĂRII TRANZACŢIILOR 52
    DEFINIREA LIMITELOR UNEI TRANZACŢII 53
    DERULAREA ÎNAPOI A UNEI TRANZACŢII  53
    IMBRICAREA TRANZACŢIILOR 55
    ALTE SOLUŢII PENTRU REDUCEREA NUMĂRULUI DE BLOCAJE   57
    UTILIZAREA SEMAFORIZĂRII BLOCAJELOR 57
    LUCRUL CU VARIABILE DE MEMORIE      57
    STOCAREA DATELOR DE CĂUTARE ÎN MASIVE     57
    CREAREA FIŞIERELOR TEMPORARE  58
    ALEGERE ÎNTRE SORTARE ŞI INDEXARE   58
    DESCHIDEREA FIŞIERELOR PENTRU UTILIZARE EXCLUSIVĂ    58
    UTILIZAREA COMENZII EXCLUSIVE 59
PREZENTAREA APLICAŢIEI 60
CONCLUZII   68
BIBLIOGRAFIE     69