Crearea unui sistem informational de evaluare a cunostintelor (SIEC)

INTRODUCERE 7
   1. PRINCIPII DE EVALUARE A CUNOŞTINŢELOR  9
   PRIN INTERMEDIUL TESTĂRII      9
     1.1. Evaluarea cunoştinţelor prin intermediul testării   9
     1.2. Tipuri de teste şi cerinţele faţă de sarcini  11
     1.3. Avantajele şi dezavantajele   13
     evaluării cunoştinţelor prin intermediul testării  13
     1.4. Analiza SI existent     14
     1.5. Oportunitatea creării SIEC    15
     1.6. Formularea problemei    16
   2. PROIECTAREA GENERALĂ  19
     2.1.  Alegerea instrumentarului    19
      2.1.1.  Avantajele lui C++ şi C++ Builder   19
      2.1.2. Principiile de elaborare a anexelor în C++ Builder    20
      2.1.3. Crearea proiectului 20
      2.1.4. Adăugarea formei noi la proiect      21
      2.1.5. Pachetele componentelor şi şabloanele lor  21
     2.2. Aplicaţii SQL în C++ Builder  22
      2.2.1. Particularităţile de realizare SQL   22
      2.2.2. Cum lucrează un apel      24
      2.2.3 Componenta TQuery    25
      2.2.4. Parametrii apelului 27
      2.2.5 Apelurile statice şi dinamice   28
      2.2.6. Apelurile eterogene 29
      2.2.7. Redactarea rezultatului apelului     29
      2.2.8. Componenta TUpdateSQL     31
     2.3. Obiectivele SIEC  32
     2.4. Definirea ieşirilor     33
     2.5. Definirea intrărilor    34
     2.6. Estimarea necesarului de resurse hard şi soft 35
   3. PROIECTAREA DE DETALIU      36
     3.1. Definirea structurii funcţionale a SIEC  36
     3.2. Securitatea datelor. Priorităţi de acces 40
     ale utilizatorilor     40
     3.3 Compararea datelor şi aprecierea rezultatelor  41
     3.4. Descrierea programului  44
      3.4.1. Regimul Testare     44
      3.4.2. Regimul de lucru creare şi modificare      47
      3.4.3. Rezultate      50
      3.4.4. Teme     51
   4. ESTIMAREA ECONOMICĂ A PROIECTULUI      52
     4.1. SI de evaluare a cunoştinţelor     52
     4.2. Calculul costului de producţie
     ................................................................60
     a elaborării SI de evaluare a cunoştiinţelor  60
   5. Protecţia muncii      65
     5.1. Aprecierea pericolului la monitor  65
     5.2. Analiza condiţiilor de muncă. 71
     5.3. Condiţionarea aerului   74
     5.4. Cerinţele securităţii tehnice la începutul lucrului 75
     5.5. Cerinţele securităţii tehnice în timpul de lucru    76
     5.6. Acţiuni în cazuri fatale      76
   CONCLUZII     81
   BIBLIOGRAFIE.............................................................
...................................83