SISTEM INFORMATIC PRIVIND EVIDENTA DEPOZITELOR BANCARE

CUPRINS
CAPITOLUL 1.     - 2 -
DEPOZITE BANCARE – Concepte,clasificaţii, trăsături      - 2 -
  1.1. Contractul de depozit – definiţie, varietăţile contractului  - 3 -
  1.2 Categorii de conturi bancare      - 4 -
  1.3 Depozitele– ca sursă de creditare - 11 -
  1.4.Gestionarea depozitelor ca parte importantă a pasivelor băncii      -
  16 -
  1.5  Aprecieri privind riscul bancar  - 18 -
CAPITOLUL 2.     - 22 -
REFLECTAREA EVIDENŢEI DEPOZITELOR LA COOPERATIVA DE CREDIT PHOENIX  - 22 -
  2.1 Prezentarea generală a unităţii studiate     - 22 -
  2.2. Profilul activităţii si obiectivele de activitate - 22 -
  2.3. Obiectivele şi tendinţele unităţii     - 24 -
  2.4. Prezentarea sistemului informatic existent  - 25 -
  2.5. Prezentarea relaţiilor funcţionale între compartimentele unităţii  -
  25 -
  2.6. Descrierea fluxului informaţional al unităţii     - 26 -
  2.7. Depozitele, parte componentă activităţii unităţii - 27 -
CAPITOLUL 3.     - 30 -
SISTEM INFORMATIC PRIVIND EVIDENŢA DEPOZITELOR     - 30 -
  3.1. Concepţii generale privind  sistemul  informaţional economic - 30 -
    3.1.1 Proiectarea logică a sistemului informaţional  - 32 -
    3.1.2. Proiectarea fizică a sistemelor informaţionale      - 33 -
  3.2. Definirea obiectivelor sistemului informaţional existent     - 34 -
  3.3. Rolul intrărilor şi ieşirilor sistemului informaţional - 35 -
  3.4. Proiectarea bazei informaţionale - 36 -
    3.4.1. Determinarea conţinutului bazei informaţionale      - 37 -
    3.4.2.  Definirea entităţilor bazei de date şi a relaţiilor dintre
    acestea - 38 -
  3.5. Codificarea atributelor bazei informaţionale şi definirea    - 41 -
  relaţiilor dintre atribute - 41 -
    3.5.1. Simbolizarea atributelor     - 41 -
    3.5.2. Codificarea atributelor      - 42 -
  3.6. Proiectarea de detaliu (fizică) a sistemului informaţional   - 42 -
    3.6.1. Proiectarea structurii bazei informaţionale   - 43 -
    3.6.2  Proiectarea prelucrărilor specifice unităţilor de prelucrare   -
    46 -
  3.7. Ieşirile sistemului informaţional      - 52 -
  3.8. Exemplificarea câtorva  proceduri funcţionale din sistemul proiectat
  - 56 -
  3.9. Concluzii generale    - 61 -
BIBLIOGRAFIE:    - 63 -