ASOCIEREA TEORIEI INFORMATIEI CU TEORIA COMPLEXITATII

Cuprins
   Cap 1.  Elemente ale teoriei complexitatii
   1.1. Niveluri de organizare a materiei
   1.2. Constituenti de baza ai materiei, indici si interactiuni
   fundamentale
      1.3. Elemente ale evolutiei teoriei complexitatii
   Cap II.  Elemente ale teoriei complexitatii corelate cu teoria
informatiei
      2.1. Studii preliminare ale teoriei complexitatii
      2.2. Elemente ale teoriei informatiei
      2.3. Entropia informationala (cantitatea de informatie)
      2.4. Elemente de baza privind teoria testelor statistice
      2.5. Aparitia teoriilor complexitatii si informatiei
      2.6. Aplicatii ale cantitatii reale de informative
      2.7. Evaluarea cantitatii de informatie adevarate
      2.8. Modelul rezonant  al  cantitatii  de  informatie  transmise  prin
expuneri (lectii) sau publicatii
      2.9. Complexitatea si aplicatiile sale tehnice
      2.10. Concluzii
   Cap III  Caracteristici  de  complexitate  ale  structurii  si  evolutiei
universului
      3.1. Ruperi de simetrie (Symmetry Breaking) . Transformari de faza
      3.2. A evoluat Universul nostrum printr-o tanzitie directa intre  faza
interactiunilor unificate si cea a Bing Bang dominat de radiatii?
      3.3. Faza de inflatie
      3.4. Faza de incalzire
      3.5. Fazele de Big Bang dominate de radiatii, respectiv de substanta
      3.6. Quasarii
      3.7. Faza actuala de (re)accelerare a Universului
      3.8. Harti haotice deterministe (CDM)
      3.9. Dinamici neliniare si haos
      3.10. Fizica statistica: universalitate si scalare
  Cap IV Fenomene bazate pe autosimilaritate. Fractali
      4.1. Modelarea fenomenelor libere de scala
             4.1.1. Invarianta de scala
             4.1.2. Curbe invariante de scala si autosimilaritate
             4.1.3. Geometrie proiectiva
             4.1.4. Fractali
             4.1.5. Invariatia de scala in processe stocastice
      4.2. Geneza fractalului ca obiect geometric caracteristic unor
tranzitii ordine-haos
      4.3. Transformari de similaritate
      4.4. Autosimimilaritate si dimensiune
             4.4.1. Autosimilaritatea
             4.4.2. Dimensiunea fractala. Dimensiunea Hausdorff
             4.4.3. Metode de determinare a dimensiunii fractale
                       4.4.3.1. Metoda compasului
                       4.4.3.2.   Metoda Box–Counting
     4.5. Aspecte fractale in structura si evolutia Universului
     4.6. Fractalii si creatorii lor
            4.6.1. Julia Gaston
            4.6.2. Benoit Mandelbrot
     4.7. Grade diferite de autosimilaritate.
     4.8. Exemple de fractali
            4.8.1. Curba lui Koch
            4.8.2. Planta Lindenmayer
            4.8.3. Curba lui Peano
            4.8.4. Curba Mandelelbrot-Given
            4.8.5. Multimea lui Cantor
            4.8.6. Triunghiul lui Sierpinski
            4.8.7. Covorul lui Sierpinski
     4.9. Studiul analizei fractale in aplicatii biomedicale
 Anexe
 Bibliografie
65 pagini