Asigurarea Hidrometeorologica a Navelor

Introducere 5
1. Studiul şi trasarea drumului iniţial 7
1.1. Studiul preliminar şi alegerea drumului 7
1.1.1. Studiul caracteristicilor navei 7
1.1.2. Caracteristici hidrometeorologice ale zonei de navigaţie 8
1.1.3. Studiul drumului 10
1.2. Trasarea preliminarã a drumului şi studiul etapelor de marş 14
1.2.1. Trasarea preliminarã a drumului în navigaţia costierã 14
1.2.2. Aterizarea la coastã 16
1.2.3. Trasarea drumului în treceri dificile 16
1.4. Strâmtorile Bosfor, Dardanele 17
1.5. Elemente hidrografice 18
1.5.1. Consideraţii generale 18
1.5.2. Sistemul internaţional de balizaj maritim 20
1.5.3. Scheme de separare a traficului pe ruta Constanţa – Iskenderun 23
2. Caracteristici generale ale zonelor de navigaţie 28
2.1. Caracterizarea fizico-geograficã a mãrilor si zonelor de pe ruta navigaţie 28 2.1.1. Marea Neagrã 28
2.1.2. Marea Marmara 28
2.1.3. Marea Egee 29
2.1.4. Mediterana de est (Marea Levantului) 30
2.2. Caracteristicile hidrometeorologice ale zonelor de navigaţie 31
2.2.1. Marea Neagrã 31
2.2.2. Marea Marmara 34
2.2.3. Marea Egee 35
2.2.4. Mediterana de est (Marea Levantului) 38
3. Porturile de plecare si de sosire
3.1. Portul Constanţa, România 40
3.2. Portul Iskenderun ,Turcia 43
4. Echipamente de navigaţie de la bordul navei 45
4.1. Girocompasul Anschutz 45
4.2. Pilotul automat Navipilot 4000 46
4.3. ECDIS 48
4.4. GPS-Furuno GP1650W/NT 50
4.5. Radarul de navigatie 51
5. Concluzii 53
Anexe 55
Bibliografie 60

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu