Reguli şi proceduri în organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale

1. ANALIZA SITUAŢIEI ÎN DOMENIUL ELECTORAL LOCAL
 • 1.1. Rolul autorităţilor publice elective locale în administrarea domeniului public local
 • 1.2. Analiza literaturii de specialitate în domeniul alegerilor şi organizării autorităţilor publice locale
2. AUTORITĂŢILE PUBLICE LOCALE ÎN REGIMUL REPREZENTATIV AL ROMÂNIEI ŞI REPUBLICII MOLDOVA
 • 2.1. Regimurile reprezentative – instrument de realizare a drepturilor cetăţenilor la autoguvernare
 • 2.2. Rolul şi caracteristicile regimurilor reprezentative locale în exercitarea puterii locale
 • 2.2.1. Noţiuni generale privind puterea locală
 • 2.2.2. Regimurile reprezentative locale
 • 2.3. Referendumurile locale ca formă de participare directă a cetăţenilor la administrarea problemelor locale de interes deosebit
3. ELIGIBILITATEA AUTORITĂŢILOR PUBLICE REPREZENTATIVE LOCALE
 • 3.1. Caracteristica sistemelor electorale locale
 • 3.2. Alegerile locale între caracter politic şi administrativ
 • 3.3. Rolul partidelor politice în alegerile locale
 • 3.4. Rolul societăţii civile în alegerile locale
4. MODALITĂŢILE SPECIFICE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR LOCALE ÎN ROMÂNIA ŞI REPUBLICA MOLDOVA
 • 4.1. Conceptul şi structura procesului electoral
 • 4.2. Alegerea autorităţilor publice locale
 • 4.2.1. Alegerile autorităţilor deliberative locale
 • 4.2.2. Alegerile autorităţilor executive locale
 • 4.3. Organele abilitate cu organizarea şi desfăşurarea alegerilor locale. Stabilirea datei alegerilor
 • 4.3.1. Sistemul organelor electorale
 • 4.4. Organizarea alegerilor locale
 • 4.5. Desfăşurarea alegerilor locale
 • 4.6. Stabilirea şi constatarea rezultatelor alegerilor locale
5. REGULI SPECIFICE ÎN ORGANIZAREA ŞI DESFĂŞURAREA ALEGERILOR LOCALE ÎN UNIUNEA EUROPEANĂ
 • 5.1. Tendinţa dezvoltării alegerilor locale în Uniunea Europeană
 • 5.2. Modul de constituire a autorităţilor publice locale în Uniunea Europeană
6. CONTENCIOSUL ELECTORAL
 • 6.1. Contestaţiile privind organizarea şi desfăşurarea alegerilor
 • 6.1.1. Soluţionarea litigiilor electorale de către organele electorale
 • 6.1.2. Soluţionarea litigiilor electorale în instanţele judecătoreşti
 • 6.2. Răspunderea juridică pentru încălcarea legislaţiei electorale
 • 6.3. Răspunderea contravenţională
 • 6.4. Răspunderea penală
CONCLUZII GENERALE ŞI RECOMANDĂRI

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu