Cultura Organizationala in Institutiile de Administratie Publica

Introducere 2
Capitolul I Cultura organizaţională 4
1.1. Definirea conceptului de cultură a organizaţiei 4
1.2. Componentele culturii organizaţionale 6
1.3. Cultura organizaţională şi managementul 9
1.4.Funcţiile culturii organizaţionale 10
Capitolul 2 Noţiuni de bază privind administraţia publică 13
2.1 Noţiunea de administraţie publică 13
2.2. Structura administraţiei publice 14
2.2.1.Autoritaţile centrale ale administraţiei publice 16
2.2.2.Autorităţiile administraţiei publice locale 17
2.3. Rolul administraţiei publice într-un stat de drept 19
2.4. Modele de culturi organizaţionale în instituţiile publice 20
Capitolul 3. Particularitati ale culturii organizaţionale într-o instituţie publică: Primăria Iaşi 25
3.1. Activitatea Primăriei Municipiului Iaşi 25
3.2.Misiune, viziune, obiective 26
3.3.Sistemul organizatoric 28
3.4. Cercetare privind cultura organizaţională în cadrul Primăria Iaşi 31
3.4.1. Componentele culturi organizaţionale 31
3.4.2.Anchetă asupra culturii organizaţionale din Primăria Iaşi 34
3.5. Propuneri privind crearea unei culturi organizaţionale adecvate 39
Concluzii 43
Bibliografie 46
Anexe 48
Anexa nr.1 Chestionar de analiza a culturii organizaţionale în Primăria Iaşi 48
Anexa nr.2 Organigrama Primăriei Iaşi 53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu