Impactul Centrului Educational Salvati Copiii Asupra Rezultatelor Scolare si Comportmanetului Social al Copiilor Aflati in Dificultate

Argument.pag. 3
Capitolul I: Scop, Ipoteze, Obiective, Justificarea temei.pag. 4
Capitolul II: Date despre Asociaţie.pag.8
Capitolul III: Descrierea cercetării.pag.18
Capitolul IV. Analiza datelor.pag. 23
Capitolul V. Concluzii.pag.39
Capitolul VI. Recomandări.pag.43
Bibliografie.pag.44
Anexe.pag.45.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu