Contractul de Navlosire - Contracte Maritime

I.CONSIDERAŢII GENERALE PRIVIND DREPTUL MARITIM ŞI TRANSPORTURILE MARITIME5
II. INTRODUCERE ÎN NAVLOSIRE 8
1. PIAŢA MARITIMĂ MONDIALĂ 82.
II. TIPURI DE CONTRACTE MARITIME 7
1. CONTRACTUL DE NAVLOSIRE 7
1.1 DEFINIŢIE 7
1.2.PĂRŢILE CONTRACTULUI DE NAVLOSIRE 7
1.3. TIPURI DE CONTRACTE DE NAVLOSIRE 8
2.CONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIM 13
2.1 DEFINIŢIE 13
2.2 PĂRŢILE CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM 14
2.3 TIPURI DE CONTRACTE DE TRANSPORT MARITIM 14
3. DIFERENŢE DINTRE CONTRACTUL DE TRANSPORT MARITIM ŞI CONTRACTUL DE NAVLOSIRE 15
III.EXECUTAREA CONTRACTULUI DE NAVLOSIRE ŞI A CONTRACTULUI DE TRANSPORT MARITIM 16
1. ÎNCĂRCAREA MĂRFURILOR 16
1.1. Îndatoririle armatorului-cărăuş mai înainte de încărcarea mărfurilor, în contractul de navlosire 16
1.2. Portul de incarcare nu a fost anume indicat în charterparty 19
1.3. Aducerea navei în portul şi la locul încărcării. 21
1.4. Alegerea locului încărcării sau al descărcării. 21
1.5. Îndatoririle părţilor contractante la incărcare. 22
1.6. Stivuirea (stowage). 27
2. CĂLĂTORIA PE MARE. 30
2.1.Obligaţiile personale ale armatorului privind voiajul. 30
2.2. Obligaţii nepersonale ale armatorului. 32
2.3. Îndatoririle comandantului în timpul voiajului. 33
2.4. Devierea Abaterea din drum (deviation). 35
2.5. Abandonarea voiajului. Transbordarea. 36
3. SOSIREA ÎN PORTUL DE DESTINAŢIE. DESCĂRCAREA ŞI PREDAREA MĂRFURILOR. 37
3.1. Îndatoririle armatorului în transporturile efectuate pe baza de charterparty. 37
3.2. Îndatoririle destinatarului. 38
3.3 Îndatoririle cărăuşului sau ale agentului sau în portul de descarcare. 38
3.4. Îndatoririle navei şi ale primitorului. 38
3.5. Navlositorul (primitorul) preia marfurile de langa nava (alongside). 39
3.6. Predarea potrivit uzanţelor portuare. 39
3.7. Înmagazinarea mărfurilor de către cărăuş. 39
IV. ELEMENTELE CONSTITUTIVE ALE CONTRACTELOR MARITIME. 40
1. NAVA PE CARE SE TRANSPORTĂ MĂRFURILE 40
1.1.Indicarea navei. 40
1.2Clasa de registru a navei. 40
1.3. Buna stare de navigabilitate a navei. 40
1.4. Indicarea tonajului navei. 40
1.5. Indicarea naţionalităţii navei. 41
1.6. Indicatii referitoare la nava şi la timpul plecării; reziliere. 41
1.7. Clauza „Cu toată celeritatea cuvenită” (with all convenient speed). 41
1.8. Clauza „Se asteaptă să fie gata de încărcare” (expected ready to load). 41
1.9. Locul unde se află nava şi data plecării ei. 42
1.10. „Substituirea navei” (substitution). 42
2. MĂRFURILE DE TRANSPORTAT 42
21. Indicarea mărfurilor de transportat. 42
2. 2. Mărfurile în contractul de transport maritim pe bază de conosament. 43
2.3. Mărfurile în contractul de navlosire „pe voiaj”. 43
2.4. Mărfurile în contractele „pe timp”. 44
2.5. „Mărfuri legale” (lawful merchandise). 44
2.6. „Încărcatura periculoasă” ; „mărfurile periculoase” (dangerous cargo ; dangerous goods). 44
3. NAVLUL 45
3.1.DEFINIŢIA NAVLULUI 45
3.2.ACCESORII ALE NAVLULUI 45
3.3. DETERMINAREA ŞI CALCULAREA NAVLULUI 46
3.4.NAVLUL ÎN ANGAJAREA „PE TIMP” (time charter) 46
3.5.NAVLUL ÎN CONTRACTUL „PE VOIAJ”(voyage charter) 48
3.6. NAVLUL ÎN VOIAJUL DUS ŞI ÎNTORS ÎN CODUL COMERCIAL ROMÂN 48

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu