Leasingul - Forma Moderna de Creditare

INTRODUCERE..5
CAPITOLUL I: CONSIDERAŢII INTRODUCTIVE.7
1.1. Noţiunea de leasing..7
1.2. Istoricul leasing-ului..9
1.3. Piaţa leasing-ului din România..13
CAPITOLUL II: CONTRACTUL DE LEASING.20
2.1. Definiţii şi trăsături..20
2.2. Caracterele juridice ale contractului de leasing.22
2.3. Condiţiile de validitate ale contractului de leasing.25
2.3.1. Legalitatea..25
2.3.2. Capacitatea părţilor în contractul de leasing.26
2.3.3. Consimţământul părţilor..27
2.3.4. Obiectul contractului de leasing..31
2.3.5. Forma contractului de leasing..33
2.4. Concluzii şi propuneri..33
CAPITOLUL III: OPERAŢIUNILE DE LEASING.35
3.1. Etapele procedurii de leasing..35
3.2. Clasificarea operaţiunilor de leasing..37
3.3. Participanţii la operaţiunea de leasing..44
3.4. Scheme de derulare şi finanţare a operaţiunilor de leasing.45
3.5. Tendinţe în evoluţia leasing-ului..49
3.6. Concluzii şi propuneri..52
CAPITOLUL IV: RISCURILE OPERAŢIUNILOR DE LEASING.55
4.1. Generalităţi privind managementul riscului..55
4.2. Riscul de credit..57
4.3. Riscul de piaţă..60
4.4. Riscul de lichiditate..63
4.5. Concluzii şi propuneri..65
CAPITOLUL V: PREZENTAREA ALPHA LEASING ROMÂNIA IFN.69
5.1. Scurt istoric..69
5.2. Analiză acţionariat..70
5.3. Tipuri de operaţiuni efectuate..71
5.4. Analiza performanţelor financiare în 2008-2009.73
CAPITOLUL VI: STUDIU DE CAZ PRIVIND ANALIZA OPERAŢIUNILOR DE LEASING LA ALPHA LEASING ROMÂNIA IFN 2007 – 2009.76
6.1. Poziţia Alpha Leasing SA în cadrul pieţei de leasing din România.76
6.2. Finanţarea echipamentelor prin Alpha Leasing România IFN.82
6.3. Finanţarea autoturismelor prin Alpha Leasing România IFN.86
6.4. Concluzii şi propuneri..87
CAPITOLUL VII: CONCLUZII ŞI PROPUNERI.90
ANEXE...94
BIBLIOGRAFIE..100

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu