MANEVRABILITATEA NAVELOR MICI.

1. DETERMINAREA REZISTENŢEI LA ÎNAINTARE ŞI A PUTERII DE PROPULSIE A NAVELOR MICI.
1.1. Nave mici, în regim de deplasament şi în regim tranzitoriu.
1.2. Rezistenţa la înaintare a glisoarelor.
1.3. Rezistenţa la înaintare a navelor pe aripi portante.
1.4. Particularităţile calculului rezistenţei la înaintare a navelor pe pernă de aer. Puterea totală a instalaţiei energetice.
2. PROPULSOARE.
2.1. Particularităţile hidrodinamice ale elicelor navelor mici.
2.2. Alegerea numărului de pale şi a raportului de disc.
2.3. Alegerea numărului de elice, a sensului de rotaţie şi a amplasării în raport cu corpul navei.
2.4. Sisteme de transmitere a puterii la propulsor.
2.5. Propulsoare cu jet.
3. MANEVRABILITATEA NAVELOR MICI.
3.1. Particularităţile hidrodinamice ale cârmelor navelor mici.
3.2. Caracteristicile hidrodinamice ale corpului navei.
3.3. Giraţia navei.
3.4. Stabilitatea deplasării navei pe drum drept.
3.5. Forţele şi momentele hidrodinamice care acţionează asupra cârmei.
4. COMPORTAREA PE VALURI A NAVELOR MICI.
4.1. Consideraţii generale.
4.2. Particularităţile comportării pe valuri a navelor mici.
4.2.1. Nave multicorp de mare viteză.
4.2.2. Nave glisoare.
4.2.3. Nave pe aripi portante.
4.2.4. Nave pe pernă de aer.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu