Deficiente de Vedere

ARGUMENT
CAPITOLUL I
DEFICIENTA DE VEDERE.GENERALITǍŢI 4
1.1. Deficienţa- precizari terminologice 4
1.2. Deficienţa de vedere.Etiologie şi clasificare 7
1.3. Gradele deficienţei de vedere 14
1.4. Specificul proceselor psihice la deficientul de vedere 16
CAPITOLUL II
PROBLEME FUNDAMENTALE ALE ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI
PROFESIONALE 21
2.1. Orientarea şcolară şi profesională-delimitari conceptuale 21
2.2. Principiile orientării şcolare şi profesionale 24
2.3. Scopul şi sarcinile orientării şcolare şi profesionale 25
2.4. Factorii orientării şcolare şi profesionale 26
2.5. Cerinţe-norme ale orientării şcolare şi profesionale 30
2.6. Strategiile orientării şcolare şi profesionale 32
CAPITOLUL III
ALEGEREA CARIEREI –PROCES, FACTORI, MECANISME 34
3.1. Etapele alegerii carierei 34
3.2. Planificarea carierei 35
3.3. Consilierea privind cariera 36
3.4. Factori şi mecanisme 39
CAPITOLUL IV
SPECIFICUL ORIENTĂRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE LA
COPIII CU DEFICIENŢĂ DE VEDERE 42
4.1. Integrarea socio-profesională a persoanelor cu deficienţă de vedere 42
4.2. Variabile de care depinde adaptarea socio-profesională a deficienţilor de vedere 46
4.2.1. Sistemul de scriere-citire Braille 46
4.2.2. Specificul protezării şi compensării 48
4.2.3. Educaţia vizuală şi rolul ei în compensarea şi creşterea funcţionalităţii vederii slabe 49
4.2.4.Dezvoltarea socio-afectivă şi a personalităţii deficienţilor de vedere 50
4.3. Educaţia specială şi integrarea şcolară a copiilor cu deficienţe de vedere 51
4.4. Pregătirea profesională a deficienţilor de vedere 53
4.5. Perspective pe care le oferă învăţământul special elevilor cu deficienţe de vedere 54
CAPITOLUL V
CERCETAREA ORIENTǍRII ŞCOLARE ŞI PROFESIONALE LA DEFICIENŢII DE VEDERE 56
5.1. Metode şi tehnici de investigaţie sociologica 56
5.2.Cercetarea sociologică 61
5.2.1.Cadrul cercetării 61
5.2.2.Prezentarea centrului de plasament „MOLDOVA” Tg. Frumos, Iaşi 62
5.2.3.Servicii de bază care bebeficiază copilul cu handicap 68
5.3.Studii de caz 72
5.4.Concluzii 116
BIBLIOGRAFIE
ANEXE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu