Grafica Asistata

CAP 1
NOŢIUNI INTRODUCTIVE. DREAPTA. PLANUL.
1.1. DREAPTA ŞI PLANUL 2
1.2. UNITĂŢI DE MĂSURĂ 8
CAP 2
SISTEME DE COORDONATE. FORMATELE DESENELOR TEHNICE ŞI ÎMPĂTURIREA LOR
2.1. SISTEME DE COORDONATE 14
2.2. FORMATELE DESENELOR 18
2.3. ÎMPĂTURIREA FORMATELOR 25
CAP 3 
INDICATORUL DESENELOR TEHNICE ELEMENTELE HĂRŢILOR ŞI PLANURILOR
3.1. INDICATORUL DESENELOR TEHNICE 31
3.2. ELEMENTELE HĂRŢILOR ŞI PLANURILOR 31
CAP 4 
NOŢIUNI GENERALE DESPRE AUTOCAD
4.1. PREZENTARE GENERALĂ 42
4.2. OPERAŢII CU FIŞIERE 46
4.3. PERSONALIZAREA ECRANULUI 47
4.4. UTILIZAREA AJUTOARELOR GRAFICE 48
CAP 5
DESENAREA ŞI EDITAREA OBIECTELOR ÎN AUTOCAD
5.1. INSTRUMENTE DE CONSTRUIRE A OBIECTELOR 53
5.2. UTILIZAREA COMENZILOR DE EDITARE 60
CAP 6 
COTAREA ŞI HAŞURAREA OBIECTELOR. TIPĂRIREA PLANURILOR
6.1. COTAREA ŞI HAŞURAREA OBIECTELOR 66
6.2. HAŞURAREA OBIECTELOR 70
6.3. TIPĂRIREA PLANURILOR 74
CAP 7 
REPREZENTAREA ŞI INTERPRETAREA FORMELOR DE RELIEF
7.1. REPREZENTAREA RELIEFULUI 79
7.2.DETERMINAREA ALTITUDINII PUNCTELOR PE PLANURILE CU CURBE DE NIVEL 85
7.3. DETERMINAREA PANTEI TERENULUI DUPĂ HĂRŢI ŞI PLANURI CU CURBE DE NIVEL 86
7.4. CONSTRUIREA UNUI PROFIL TOPOGRAFIC AL TERENULUI DUPĂ UN PLAN CU CURBE DE NIVEL 87
7.5. SEMNE CONVENŢIONALE 89
BIBLIOGRAFIE 96

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu