Nave Mici

1. TIPURI DE NAVE MICI. PRINCIPII CONSTRUCTIVE ŞI FUNCŢIONALE.
1.1. Clasificarea navelor mici.
1.1.1. Natura forţelor de sustentaţie.
1.1.2. Stabilirea regimului de navigaţie.
1.2. Nave în regim de deplasament.
1.2.1. Nave propulsate cu motoare.
1.2.1.1. Caracteristici constructive.
1.2.1.2. Tendinţa actuală şi perspectivele proiectării navelor de transport de mare viteză.14
1.2.2. Veliere.
1.2.2.1. Clasificarea velierelor.
1.2.2.2. Iahturi.
1.2.2.3. Bărci cu derivor.
1.2.2.4. Veliere multicorp.
1.3. Nave în regim de sustentaţie.
1.3.1. Nave glisoare.
1.3.1.1. Formarea forţelor hidrodinamice pe placa plană.
1.3.1.2. Ecuaţiile de echilibru ale navei glisoare.
1.3.1.3. Formele optime ale navelor glisoare.
1.3.2. Nave pe aripi portante.
1.3.2.1. Particularităţile hidrodinamice ale aripilor portante.
1.3.2.2. Cavitaţia aripilor portante.
1.3.2.3. Ecuaţiile de echilibru ale navei pe aripi portante.
1.3.2.4. Particularităţile constructive ale aripilor portante
1.3.3. Nave pe pernă de aer.
1.3.3.1. Particularităţile constructive ale navelor pe pernă de aer.
1.3.3.2. Sustentaţia cu cameră de aer.
1.3.3.3. Sustentaţia cu jet periferic.
1.3.3.4. Ecuaţiile de formă ale structurilor flexibile.
1.3.3.5. Extinderea conceptelor specifice navelor pe pernă de aer, la transportul pe distanţe mari.
1.3.4. Ecranoplane.
2. DETERMINAREA DIMENSIUNILOR PRINCIPALE ŞI A DEPLASAMENTULUI NAVELOR MICI.
2.1. Nave mici, în regim de deplasament.
2.2. Nave glisoare.
2.3. Nave pe aripi portante.
2.4. Nave pe pernă de aer, amfibii.
2.5. Nave cu efect de suprafaţă.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu