Analize Preliminare Lansarii unui Nou Produs

I. ANALIZA PRELIMINARĂ LANSĂRII PRODUSULUI 4
1. Analiza externă 4
1.2. Conjunctura la nivel macro 5
1.3. Factori de micromediu 8
2. Analiza ramurii/concurenţei 12
2.1. Tipuri de concurenţă 12
2.2. Factori cheie de success 13
2.3. Diferenţierea prin ACD 14
2.4. Poziţionarea 15
3. Analiza pieţei 16
3.1. Segmente 16
3.2. Profil de consumator 17
3.3. Tipuri de pieţe 17
4. Analiza internă 18
4.1. Influenţa altor departamente 18
4.2. Surse de ACD – PT&PS 20
5. Concluzii 21
II. DEZVOLTAREA PRODUSULUI NOU 22
1. Alegerea segmentului de piaţă sau a nişei 23
1.1. Identificarea segmentului – caracterizare, poziţionare 23
1.2. Caracterizarea profilului de consumator din acest segment – demografic, psihografic şi comportamental 22
2. Modelul de produs cerut de piaţă 23
2.1. Aspecte teoretice privind cercetarea efectuată 23
2.2. Demers privind realizarea unui focus grup pe tema: Particularităţile amenajărilor interioare 24
2.3. Derularea focus grupului 26
2.4. Concluzii 37
3. Descrierea produsului propus 40
3.1. Dimensiunea corporală 40
3.2. Dimensiunea acorporală 40
3.3. Dimensiunea comunicativă 40
3.4. Dimensiunea socială 43
4. Sistem de susţinere asigurat produsului 43
4.1. Garanţii 43
4.2. Service 43
4.3. Alte servicii ce adaugă valoare produsului 43
5. Concluzii cu privire la modelul produsului ce urmează să fie lansat 44
III. LANSAREA PRPRIU-ZISĂ 47
1. Alegerea strategiei de acoperire a pieţei 47
1.1. Acoperirea geografică 47
1.2. Strategia de distribuţie 50
 2. Evenimentul de lansare a produsului 52
2.1. Alegerea momentului potrivit pentru lansare 52
2.2. Locaţia 52
2.3. Invitaţi - categorii de public 54
2.4. Derulare eveniment 56
3. Lansarea in magazine 60
3.1. Obiective 60
3.2. Alegerea locaţiilor – tipul de magazin preferat pentru lansare 61
3.3. Alegerea tehnicii promotionale 63
4. Concluzii 64
IV. STRATEGIA DE COMUNICARE PENTRU BRANDUL LANSAT 68
1. Analiza strategiei de comunicare anterioare 68
1.1. Identificare insight – Calitativ vs. Cantitativ 68
1.2. Argumentaţie vis a vis de profilul consumatorului şi poziţionarea actuală a produsului 69
2. Analiza strategiei de comunicare a concurenţei 70
2.1. Analiza strategiei de comunicare a concurenţei directe 70
2.2. Analiza strategiei de comunicare a concurenţei indirecte 73
3. Descrierea strategiei de comunicare 73
3.1. Construirea/Adaptarea mesajului 74
3.2. Includerea USP-ului 78
4. Strategia media 78
4.1. Alegerea mediilor 78
4.2. Touchpoints 81
5. Concluzii 83
ANEXE 86

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu