Dreptul Material al Uniunii Europene

ABREVIERI 4
I. FAZELE INTEGRĂRII ECONOMICE EUROPENE 5
A. Zona de liber schimb (ZLS) 5
B. Uniunea vamală (UV) 5
C. Piata internă 5
D. Uniunea economică si monetară (UEM) 8
II. LIBERA CIRCULAłIE A MĂRFURILOR. GENERALITĂłI 9
1. Beneficiile libertătii comertului 9
2. Obstacole în calea comertului 9
3. Dimensiunea internă si cea externă a liberei circulatii a mărfurilor 10
4. Originea mărfurilor 11
5. Notiunea de marfă 14
III. INTERZICEREA TAXELOR VAMALE SI A TAXELOR CU EFECT
ECHIVALENT 16
1. Reglementare. Generalităti 16
2. Taxele vamale 16
3. Taxele cu efect echivalent taxelor vamale 17
4. Exceptii: cazuri în care taxele cu efect echivalent sunt admisibile 21
A. Taxa reprezintă o remuneratie pentru un serviciu prestat comerciantului 21
B. Taxa este aferentă controalelor efectuate pentru a satisface obligatiile trasate
de dreptul comunitar 22
C. Taxa apartine unui sistem general de taxe si impozite, aplicabil atât
bunurilor importate, cât si celor nationale 23
5. Taxele temporare pentru situatii de urgentă sunt admise? 23
IV. INTERZICEREA FISCALITĂłII DISCRIMINATORII 24
1. Cadrul general 24
2. Libertatea de actiune a statelor 25
3. Art. 110 paragraful 1 TFUE 26
A. Notiunea de similitudine 26
B. Discriminarea directă 27
C. Discriminarea indirectă 29
4. Art. 110 paragraful 2 TFUE 33
5. Raportul dintre taxele cu efect echivalent si taxele si impozitele ce tin de art.

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu