Aspecte Privind Informatizarea Administratiei Publice

1. Administraţia publică . 5
1. 1. Administraţia publică centrală şi administraţia publică locală
1. 2. Autorităţile administraţiei publice locale, natura lor juridică şi actele pe care le emit sau le adoptă
1. 3. Reforma în administaţia publică .12
2. Informatizarea administraţiei publice . 16
2. 1. Conceptul de „e-administraţie”.16
2. 2. Conceptul de „e-guvernare”. 19
2. 3. Strategia Guvernului pentru informatizarea administraţiei publice . 20
2. 4. Infrastructura pentru reţeaua naţională . 23
2. 5. Acţiuni ale administraţiei publice centrale . 26
2. 6. Acţiuni ale administraţiei judeţene şi locale . 30
2. 7. Integrarea registrelor de stare civilă. 36
2. 8. Sistemul de schimburi interactive dintre registrul de proprietate şi autorităţile locale . 39
2. 9. Cartea de identitate electronică . 40
2. 10. Informatizarea managementului documentelor . 42
2. 11. Achiziţia electronică „e-Procurement” . 43
3. Instruirea şi specializarea funcţionarilor publici . 44
3. 1. Activităţi de instruire şi specializare . 44
3. 2. Instruirea primară. 44
3. 3. Cursuri de specializare . 45
4. Concluzii . 46
Bibliografie

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu