Aspecte Specifice privind Managementul Calitatii in Transportul Maritim

Introducere pag 6
Capitolul I
Introducerea managementului calitatii in domeniul transportului maritim pag 10
Secţiunea I
Evolutia conceptului de calitate pag 14
Secţiunea II
Orientari actuale privind definirea calitatii marfurilor pag 17
Sectiunea III
Motivatia adoptarii unui management al sigurantei si al calitatii pag 19
Sectiunea IV
Principalele tendinte privind abordarea calitatii marfurilor la nivel mondial pag 22
1. Factori generatori ai noilor dimensiuni ale calitatii pag 23
2. Noile dimensiuni ale viitorului calitatii pag 24
Capitolul II
Modelul de sistem de management al calitatii propus de standardele internationale ISO 9000:2000 pag 27
Sectiunea I
Evolutia standardelor internationale ISO 9000 pag 27
Sectiunea II
Cartacteristicile generale ale standardelor internationale ISO 9000:2000 pag 29
1.Caracteristicile si domeniile de aplicare a standardului ISO 9000:2000 pag 30
2.Caracteristicile si domeniile de aplicare a standardului ISO 9001:2000 pag 31
3.Caracteristicile si domeniile de aplicare a standardului ISO 9004:2000 pag 32
Sectiunea III
Abordarea procesuala si avantajele sistemului de management al calitatii bazate pe standardele ISO 9000 33
1. Avantajele managementului calitatii in relatia cu clientii pag 33
2. Avantejele de ordin intern al sistemelor de management al calitatii pag 34
Sectiunea IV
Stadiul actual privind implementarea unui sistem de management al calitatii conform cu standardele ISO 9001:2000 pag 35
Capitolul III
Premisele implementarii unui sistem de management al calitatii si sigurantei in transportul maritim pag 38
Sectiunea I
Costurile implementarii pag 38
Sectiunea II
Necesitatea desfasurarii activitatii suplimentare pag 40
Sectiunea III
Beneficiile sistemului QA pag 41
Sectiunea IV
Utilizarea calitatii in sistemul managerial al companiei de navigatie maritima pag 42
Sectiunea V
Controlul si administrarea Codului ISM la compania de navigatie maritima pag 43
Sectiunea VI
Asigurarea calitatii – Instrument managerial folosit pentru depasire limitelor companiei de navigatie pag 44
Sectiunea VII
Viitorul asigurarii calitatii in navigatia maritima pag 45
Capitolul IV
Cerintele definite ale Codului International de Mangement al Sigurantei in Transportul maritim pag 47
Capitolul V
Cerintele de managementul calitatii definite de Codul Asociatiei Internationale a Managerilor de Nave (Codul ISMA) in domeniul transportului maritim pag 49
Concluzii pag 51
Bibliografie pag 52

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu