Strategia Turistica a Judetului Sibiu

INTRODUCERE.pag.2
CAPITOLUL I TURISMUL.GENERALITĂŢI.pag.3
1.1 Importanţa economică a turismului .pag.4
1.2 Piaţa Turistică. Destinaţia Turistică .pag.5
1.3 Conţinutul şi particularităţile pieţei turistice.pag.6
1.4 Raporturi între oferta şi cererea turistică .pag.7
1.5 Elemente constitutive ale pieţei turistice.pag.8
1.6 Cuantificarea pieţei turistice .pag.9
CAPITOLUL 2 TURISMUL ROMÂNESC.pag.10
2.1 Din istoricul turismului românesc .pag.10
2.2.Oferta Turistică –Producţia Turistică .pag.11
2.3 Structura potenţialului turistic al României.pag.12
2.3.1 Munţii Carpaţi.pag.13
2.3.2 Litoralul românesc al Mării Negre.pag.14
2.3.3 Dunărea şi Delta Dunării.pag.15
2.4 Potenţialul balneoclimateric.pag.16
2.5 Resursele turistice antropice. .pag.17
2.6 Percepţia ofertei turistice româneşti pe pieţele externe.pag.18
CAPITOLUL 3 STRATEGIA TURISTICĂ A ROMÂNIEI.pag.22
3.1 Consideraţii generale privind strategiile de dezvoltarea a turismului.pag.22
3.2 Strategia de Marketing.pag.23
3.3 Niveluri ale strategiei de promovare a turismului.pag.25
3.4 Obiective şi orientări strategice.pag.26
3.5 Strategia turistică a României ar trebui să se bazeze pe turismul
balnear si rural.pag.27
CAPITOLUL 4 STUDIU DE CAZ STRATEGIA DE DEZVOLTARE A TURISMULUI ÎN SIBIU.pag.28
4.1 Scurt istoric al judeţului Sibiu.pag.28
4.2 Studiu privind strategia de dezvoltare a turismului la nivelul
judeţului Sibiu.pag.29
4.3 Analiza Swot a judeţului Sibiu din punct de vedere turistic.pag.30
4.4 Scopuri şi obiective privind dezvoltarea turismului în
Judeţul Sibiu.pag.38
4.5 Principalele tendinţe în turism la nivel european.pag.40
4.6 Repere privind stadiu prezent de dezvoltare a turismului în Sibiu.pag.41
4.7 Cererea turistică în Sibiu.pag.41
4.8 Strategia de susţinere a dezvoltării turismului
de către Consiliului Judeţean Sibiu.pag.43
4.9 Strategia de marketing şi promovare.pag.46
4.10 Posibilităţi de colaborare şi tipuri de parteneriate.pag.46
Concluzii.pag.49
Bibliografie.pag.51
ANEXE.pag.53

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu