Perfecţionarea tehnologiei de cultivare a şerlaiului

1. ANALIZA SITUAŢIEI PRIVIND MODUL DE CULTIVARE A ŞERLAIULUI
 • 1.1. Din istoria culturii
 • 1.2. Evoluţia metodelor şi tehnologiilor de cultivare a şerlaiului
 • 1.3. Fundamentarea necesităţii perfecţionării tehnologiei de cultură ascunsă
2. OBIECTE, CONDIŢII ŞI METODE DE CERCETARE
 • 2.1 Obiecte de cercetare
 • 2.2. Condiţii de cercetare
  • 2.2.1. Solul
  • 2.2.2. Condiţii meteorologice
 • 2.3. Metode de cercetare
3. INDICII DE CREŞTERE ŞI DEZVOLTARE A PLANTELOR DE ŞERLAI ÎN FUNCŢIE DE TEHNOLOGIA DE CULTIVARE
 • 3.1. Fazele de creştere şi dezvoltare a şerlaiului
 • 3.2. Elementele producţiei la şerlai în cultura pură şi ascunsă
  • 3.2.1. Dinamica desimii plantelor în funcţie de tehnologia de cultivare
  • 3.2.2. Înălţimea plantelor şi elementele de structură ale biomasei la şerlai
  • 3.2.3. Luminozitatea în fazele de creştere intensivă la şerlai
  • 3.2.4. Producţia la orz ca cultură însoţitoare a şerlaiului
  • 3.2.5. Structura fracţionară a plantelor de şerlai la sfârşitul anului I de vegetaţie
4. PRODUCŢIA ŞI EFICIENŢA ECONOMICĂ A ŞERLAIULUI ÎN FUNCŢIE DE TEHNOLOGIA DE CULTIVARE
 • 4.1. Producţia de materie primă
 • 4.2. Conţinutul şi producţia de ulei volatil în funcţie de tehnologia de cultivare
 • 4.3. Eficienţa economică a tehnologiilor studiate
CONCLUZII GENERALE

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu