Transportul Containerizat

Introducere 9
Capitolul 1: Transportul maritim de mărfuri containerizate 11
1.1 Aspecte generale privind containerizarea 11
1.2 Nave specializate în transportul de containere 28
1.3 Descrierea unui terminal de containere, în mod general 31
Capitolul 2: Soluţii actuale şi tendinţe de dezvoltare a instalaţiilor de incărcare descărcare utilizate în cadrul terminalului de containere 37
2.1 Scule şi dispozitive de manipulare utilizate în terminalul de containere 37
2.2 Utilaje portuare de cheu 45
2.3 Utilaje portuare de transfer şi stivuire 47
2.4 Utilaje portuare de umplere/golire a containerelor 52
Capitolul 3: Prezentarea operatorului portuar specializat in operarea marfurilor containerizate şi organizarea activităţii de exploatare portuară 55
3.1 Prezentarea terminalului de containere molul 2S din punct de vedere managerial 55
3.2 Prezentarea terminalului de containere molul 2S din punct
de vedere tehnic 58
3.3 Descrierea metodologiei de lucru în cadrul terminalului de containere 62
3.4 Organizarea şi exploatarea parcului de containere şi a centrului
de grupaj 78
Capitolul 4: Modelarea şi întocmirea algoritmului de simulare a unui sistem de refrigerare a unui container frigorific 90
4.1 Introducere 90
4.2 Proiectarea modelului 92
4.3 Dezvoltarea programului pe calculator şi structura sa 100
4.4 Investigaţii experimentale 102
Capitolul 5: Eficienţa economică a sistemului de transport multimodal containerizat. Indicatori portuari de performanţă utilizaţi în cadrul terminalului de containere 105
5.1 Conţinutul şi oportunitatea transportului multimodal 105
5.2 Echilibrarea traficului de containere 109
5.3 Directii ale eficienţei implementării transportului multimodal 111
5.4 Eficienţa transportului containerizat 114
5.5 Indicatori portuari de performanţă 116
Concluzii 121
Bibliografie 123

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu