Reproiectarea Manageriala a SC

CAPITOLUL 1 Diagnosticarea viabilitatii economice si
Manageriale
1.1. Documentarea preliminara
1.1.1. Caracteristici tipologice ale firmei
1.1.2. Situatia economico financiara
1.1.3. Sistemul de management si componentele sale
1.2 Analiza viabilitatii economice
1.2.1 Analiza potentialului intern
1.2.2. Analiza rentabilitatii
1.3. Analiza viabilitatii manageriale
1.3.1. Analiza subsistemului metodologic
1.3.2. Analiza subsistemului decizional
1.3.3. Analiza subsistemului informational
1.3.4. Analiza subsistemului organizatoric
1.4. Puncte forte economice si manageriale
1.5. Puncte slabe economice si manageriale
1.6. Recomandari strategico tactice de amplificare a potentialului de viabilitate economica si manageriala a firmei
- CAPITOLUL 2 Strategia Sucursalei Arpechim S.A
2.1. Formularea misiunii firmei
2.2. Stabilirea obiectivelor strategice
2.3. Conturarea principalelor optiuni strategice
2.4. Dimensionarea resurselor alocate
2.5. Precizarea termenelor
2.6. Stabilirea avantajului concurential
2.7. Implementarea strategiei
- CAPITOLUL 3 Reproiectarea manageriala a sucursalei ARPECHIM S.A
3.1. Reproiectarea subsistemului decizional
3.2. Structurarea autoritatii decizionale pe nivele ierarhice
3.3. Modificari in tipologia deciziilor adoptate
3.4. Imbunatatirea calitatii deciziilor

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu