Studiu Aplicativ Privind Eficientizarea Activitatii la Primaria Municipiului Iasi

CAP.I. Organizarea şi funcţionalitatea Primăriei Municipiului Iaşi. Premise şi factori de impact 1
1.1. Cadrul general de înfiinţare şi organizare 1
1.2. Individualizarea misiunii şi obiectului de activitate 2
1.3. Prezentarea obiectivelor şi activităţilor Primăriei Municipiului Iaşi 3
1.4. Structura organizatorică şi fluxul informaţional 5
1.5. Relaţiile interinstituţionale 14
1.6. Structura Personalului 18
1.7. Analiza situţiei financiare 19
Capitolul II. Îmbunătăţirea cadrului legislativ şi a celui instituţionalal Primariei Municipiului Iaşi
2.1. Analiza cadrulul reglementativ aplicabil
2.2. Analiza relațiilor de muncă în cadrul Primăriei Muicipiului Iaşi
2.3. Analiza capacității decizionale
2.4. Analiza punctelor forte, a punctelor slabe, oportunităţilor şi amenintărilor în vederea eficientizării activităţii respectivei instituţii publice
Analiza SWOT
2.5. Identificarea posibilelor soluţii în vederea eficientizării activităţii instituţiei publice
2.6. Eficientizarea comunicării dintre instituţia publică şi cetăţean
2.7. Analiza implementării tehnologiilor informaționale
Concluzii şi Propuneri
Bibliografie 

Niciun comentariu:

Trimiteți un comentariu